Vänsterhänthet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Vänsterhänthet innebär att använda vänster hand som huvudhand. Andelen vänsterhänta varierar från land till land (siffror mellan 4 och 11 procent förekommer), och det är något vanligare att män är vänsterhänta än att kvinnor är det.[1]

Att använda höger hand som huvudhand kallas för högerhänthet. En person som är tvehänt, dubbelhänt eller bådhänt, alltså varken vänsterhänt eller högerhänt, vilket är ovanligt, kallas för ambidexter. En ambidexter kan exempelvis skriva en och samma text med höger hand och vänster hand samtidigt, men då blir vänstra handens resultat spegelvänt i förhållande till högerhandens. Att kunna anteckna olika saker med båda händerna samtidigt lär förekomma, men om detta verkligen skulle vara sant, så skulle det tyda på en lika utomordentligt hög som ovanlig simultanförmåga.

Den 13 augusti är vänsterhäntas dag.

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

I hela världen är vänsterhänta i minoritet; ingen vet med säkerhet varför. Möjligen hänger det ihop med att kroppens inre organ inte är fullt symmetriska. Skillnaden mellan genomsnittlig IQ mellan vänster- och högerhänta är liten, men undersökningar tyder på att vänsterhänta är överrepresenterade såväl bland mycket begåvade inom vissa områden (bland annat musik och matematik) som bland personer med svåra inlärningsproblem eller dyslexi;[2] spridningen kan således sägas vara större än för högerhänta. Andelen vänsterhänta varierar över världen. Det är vanligt att normalt göra saker på ett höger- eller vänsterhänt sätt, men att utföra vissa sysslor med andra handen.

Inom många idrottsgrenar gäller asymmetrin även fötterna. En fotboll kan sparkas med höger fot eller vänster fot. Vilken fot den enskilde fotbollsspelaren föredrar har betydelse för placeringen i laget. Vid olika sorters hopp föredrar somliga utövare vänster fot vid avstamp, andra höger fot. I till exempel längdhopp och höjdhopp är avstamp med vänster fot vanligast, men fördelningen höger/vänster i dessa fall, och i vad mån detta eventuellt är korrelerat till viss hänthet är föga studerat. Klart är emellertid att höger hjärnhalva och vänster hjärnhalva tas selektivt i anspråk för den motoriska styrningen av olika kroppsdelar.

Asymmetrin finns även för till exempel ögon och öron: man använder till exempel helst ett av ögonen till att sikta på något med, och ett av öronen till att lyssna med. För alla dessa tre asymmetrier är fördelningen jämnare än för händerna, men det finns ändå en stark korrelation: vänsterhänta personer är oftare vänsterögda, vänsterörade respektive vänsterfotade.[3] En person kan läras om att använda höger hand i stället för vänster som sin huvudhand, men ögondominansen består.

I vardagen[redigera | redigera wikitext]

Verktyg/redskap med asymmetrisk konstruktion är normalt gjorda för högerhänta personer, då högerhänthet är vanligast. Det kan då vara svårt att hantera dem med vänster hand. Exempel på sådana är saxar, vissa knivar, vissa skjutvapen och motorsågar (kan vara farliga att använda med vänster hand). Det finns dock spegelvända redskap för vänsterhänta, men utbudet på sådana modeller i den allmänna handeln är oftast begränsat.

Ett speciellt fall utgör vissa musikinstrument, exempelvis stråkinstrument, gitarrer och liknande. Strängarnas ordningsföljd är då avgörande för hur man ska ta greppen för olika ackord. Det är emellertid inte så enkelt som att kasta om strängarnas följd på instrumenten, eftersom ett välbyggt instrument avsiktligt inte är helt symmetriskt. På ett stråkinstrument påverkas ljudpinnens placering; i gitarrgruppen den exakta inriktningen av stallet i förhållande till greppbandens placering och ett vänster hand-instrument måste därför byggas spegelvänt.

Skrift från vänster till höger med bläckpenna (fjäderpenna, pennskaft eller reservoarpenna) tenderar att bli kladdig om man skriver med vänster hand. Detta kan ha bidragit till att vänsterhänta barn i skolan tvingades att lära sig skriva med höger hand, något som i Sverige förekom fram till 1950-/1960-talet, alltså lika länge som bläckpennor var i bruk.

Traditionellt har vänsterhänthet betraktats som ett lyte. Vänsterhänta som inte klarade att använda höger hand kunde utpekas som obegåvade.

Kända personer som ofta felaktigt beskrivs som vänsterhänta[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera personer som ofta felaktigt påstås vara vänsterhänta, i strid med foton eller målningar som visar dem användande högerhanden. Ett par exempel är Albert Einstein, Benjamin Franklin och Pablo Picasso.[4] En förklaring till oriktig beskrivning av häntheten kan vara att då dessa personer ska avbildas i en tidning eller bok, så har man av estetiska skäl spegelvänt bilden, varvid höger hand och vänster hand till synes byter plats. Vidare har ibland konstnärer målat av sin egen spegelbild, varvid det i självporträttet ser ut som de är vänsterhänta.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ McManus (2002), sid 239-240
  2. ^ Is It True That Left-Handed People Are Smarter Than Right-Handed People?, Scientific American 2012-04-14
  3. ^ McManus (2002) sid. 182-182
  4. ^ McManus (2002), sid 344-347

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]