Värmane

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Värmane (av värme, = 'fors, vattenfall') är en utbyggd fångstanordning i strömt vatten för fångst av nedgående ål. Genom strömstyrkan hindras fisken att gå tillbaka. Ofta är pressen så stark, att fisken dör, och det behövs ett särskilt rum, till vilket ålen kan dr sig tillbaka för att inte skadas av vattenströmmen. Ett värmane hör principiellt samman med andra avspärrningstyper. avpassade för vandringsfisk till exempel vrakhus för lax och ålkista för ål.

Avspärrningen i ett värmane består av dammkar och mellan dem "lansätt", vari ett varierande antal laner kan sättas. Värmanen är vanliga i t.ex. Mörrumsån, där de är egna fastighetsbildningar och således utgör egna rättsobjekt med geografiskt preciserade namn. De är ofta samägda av flera hemman ett slags "kollektiv egendom med kooperativt arbete före och efter individuell dygnsbrukning" i likhet med kvarnlag, hyttlag och såglag på andra håll i Sverige (Granlund s. 138).

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • John Granlund, Ålfiskena i Mörrumsån (Kronobergsboken 1957). Växjö 1958.
  • N. Ödeen, Studier i Smålands bebyggelsehistoria, Lund 1927-30, s. 294 ff.
  • Diplomatarium Suecanum nr 306