Völkerschlachtdenkmal

Völkerschlachtdenkmal 2003

Völkerschlachtdenkmal ("Minnesmärket över folkens slag") i Leipzig, Tyskland minner om Slaget vid Leipzig 1813 och restes och invigdes 1913. Monumentet ritades av arkitekten Bruno Schmitz. Det är ett av Europas största monument och ett känt landmärke i Leipzig. Det är 91 meter högt.