Chef

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Verksamhetschef)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna artikel handlar om chefsyrket. För tidskriften, se Chef (tidskrift)

För den amerikanska filmen från 2014, se Chef (film).
Inom heraldiken är en chef detsamma som en ginstam, se häroldsbild

En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot arbetstagarna. Men chefen är själv arbetstagare gentemot sin högre chef. Chefen ska se till att det löpande arbetet sköts. I detta ligger även arbetsmiljöarbetet och det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön.

Chefens viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att verksamheten ska kunna nå sina mål. Ledarskapet är avgörande för att medarbetarna ska känna engagemang i sitt jobb. Chef och arbetsgivare behöver kunskap för att kunna genomföra sitt uppdrag, bland annat om ansvar i arbetsmiljöarbetet och samverkan i arbetsmiljöfrågor.[1]

Vem blir chef?[redigera | redigera wikitext]

Kvinnor är chefer i mindre utsträckning än män. Fram till första barnet är kvinnor och män chefer i ungefär lika stor utsträckning, men sedan händer någonting. Medan männens chans att bli chef ökar när de blir föräldrar, är kvinnornas oförändrad. Det tycks bero på att männens anknytning till arbetsmarknaden är stark även efter att de blivit pappor, medan kvinnornas arbetsmarknadsanknytning minskar.[2] Att kvinnor har svårare att uppnå de allra högsta positionerna är vanligare i Norden än i många andra länder och kallas ibland "glastaket". Detta glastak tycks ha samband med kvinnors större uttag av föräldraledighet.[3] Forskning har också visat att storasyskon har större chans att blir chefer än småsyskon[4] samt att de som gått en befälsutbildning under värnplikten har större chans att bli chefer. [5]

Lista över olika typer av chefer[redigera | redigera wikitext]

  • En verksamhetschef är en chef som ansvarar för en verksamhet som helhet
  • En driftchef (DC) är en person som lite mera praktiskt håller en verksamhet i funktion.
  • En Integrerare är en chef eller ledare inriktad på överblick och samordning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Arbetsmiljölagen
  2. ^ ”Kvinnors underrepresentation på chefspositioner – en familjeangelägenhet?”. http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/r07-25.pdf. Läst 25 november 2016. 
  3. ^ ”Glastaket och föräldraförsäkringen i Sverige IFAU-rapport 2015:1”. http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-1-glastaket-och-forladraforsakringen-i-sverige.pdf. Läst 25 november 2016. 
  4. ^ ”Född till chef? IFAU rapport 2016:15”. http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-15-fodd-till-chef.pdf. Läst 25 november 2016. 
  5. ^ ”Kan man lära sig ledarskap? IFAU-rapport 2015:4”. http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-04-kan-man-lara-sig-ledarskap.pdf. Läst 25 november 2016.