Vetenskapliga föreningar vid Uppsala universitet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vetenskapliga föreningar verksamma vid Uppsala universitet. Bland de många till olika ämnesområden eller institutioner knutna föreningar har de flesta ordnandet av sammankomster med föredrag inom ämnet som sin huvudsakliga verksamhet. Utöver detta, är det vissa som publicerar vetenskapliga tidskrifter eller skriftserier inom sina ämnen. Andra har, vid sidan av föredragsverksamheten, snarare karaktären av informella sällskapsföreningar på sina institutioner. Många av föreningarna har funnits under lång tid och graden av aktivitet kan ha växlat mellan olika perioder.

Vid sidan av dessa föreningar, som riktar sig till alla inom ämnesområdet verksamma och ofta även till intresserade utomstående, finns vid universitetet föreningar som är att se som intresseföreningar för någon viss grupp, till exempel studenter, doktorander eller förutvarande studenter (alumni). Dessa är alltså inte medtagna i denna lista.

En annan kategori är akademier och lärda samfund i Sverige med olika inriktning. De har inte öppet medlemskap, ett bestämt antal ledamöter och rekrytering till dem sker efter förslag av tidigare ledamöter och genom en särskild invalsprocedur efter vetenskaplig meritering.

Vetenskapliga eller ämnesanknutna sällskap[redigera | redigera wikitext]

Kungliga akademier med säte i Uppsala[redigera | redigera wikitext]

Vid sidan av de föreningar som är öppna för alla intresserade, finns i Uppsala fyra kungliga akademier, som har ett begränsat medlemstal av kvalificerade ledamöter och kunglig stadfästelse. Medlemmarna väljs in bland framstående forskare:

Andra akademiliknande samfund i Uppsala[redigera | redigera wikitext]

Samfund utan kunglig stadfästelse som i likhet med de kungliga akademierna har begränsat antal medlemmar valda bland framstående forskare:

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Geografiska föreningen – Jubileumsskrift 1995 (i PDF-format)