Vexillologisk symbol

Från Wikipedia
Figuren visar olika flaggtyper.

En vexillologisk symbol eller FIAV-symbol används som ett standardiserat sätt att beskriva en flaggas användning. Systemet utvecklades av vexillologen Whitney Smith och började användas av FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques) i början av 1970-talet.

Användningssymboler[redigera | redigera wikitext]

Flaggans användning anges med punkter i ett rutnät (Nations- och handelsflagga). Den övre raden står för användning till lands, och den undre raden står för användning till havs. Rutnätet innehåller tre kolumner, där den första representerar allmän och civil användning, den andra offentlig användning av statliga myndigheter eller vid statsbesök och liknande, och där den tredje representerar militär användning.

1000000– Civilflagga till lands
1110000– Nationsflagga till lands
0100000– Statsflagga till lands
0001110– Nationsflagga till havs
0010000– Örlogsflagga till lands
0110010– Statsflagga och örlogsflagga
0001000– Handelsflagga/civilflagga till havs
0101010– Statsflagga till lands, handels- och örlogsflagga till havs
0000100– Statsflagga till havs
1101100– Nations-, handels- och statsflagga
0000010– Örlogsflagga till havs
0110110– Stats- och örlogsflagga
1100000– Nations- och statsflagga
1111000– Nations- och handelsflagga
0110000– Stats- och örlogsflagga till lands
1110100– Nations- och statsflagga
0001100– Handelsflagga och statsflagga till havs
1111100– Nations- och statsflagga samt till lands örlogsflagga
1001000– Civil- och handelsflagga
0111110– Handels-, stats- och örlogsflagga
0100100– Statsflagga
1101110– Nations- och statsflagga samt till havs örlogsflagga
0010010– Örlogsflagga
1111110– Landet använder flaggan för alla ändamål

Övriga symboler[redigera | redigera wikitext]

 Normal eller lagstadgad användning, eller åtsida
 Föreslagen men ej officiellt antagen flagga
 Rekonstruktion från historiska källor eller endast från skrivna källor
 Flaggans frånsida eller baksida
 Accepterad variant
 Alternativ version av flaggan
 De facto-version av flaggan
 Frånsidan är spegelvänd bild av åtsidan
 Flaggans frånsida ser annorlunda ut än åtsidan
 Flaggans åtsida visas med flaggstången till betraktarens höger
 Historisk flagga, ej längre officiellt gällande