Viroid

Från Wikipedia

Viroider är små cirkulära RNA-molekyler. De har till skillnad från virus inget "skal". De består av ett hundratal nukleotider, och kodar inte för några proteiner. De kan replikeras i växtceller med hjälp av speciella enzymer i cellen. De sprids från växt till växt med insekter. Man vet inte den exakta mekanismen bakom det, men viroider kan störa växtens metabolism så mycket att den dör.