Visualisering

Från Wikipedia

Visualisering innebär ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen.

Visualisering kan ske genom bilder, diagram och animeringar. I Norrköping finns det ett center för visualisering, Visualiseringscenter C.