Hoppa till innehållet

Visuell analog skala

Från Wikipedia

Visuell analog skala eller bara VAS är en av olika verktyg/skalor för att mäta bland annat smärta.

Smärta[redigera | redigera wikitext]

Visuell analog skala (VAS) är en 100 mm (1 dm) lång horisontell skala som man kan peka på, skjuta en markör över, eller rita ett streck på och på så sätt självuppskatta en upplevelse. VAS är vanligt inom sjukvård och gäller det smärtskattning kan ena (vanligen vänstra) sidan ange "ingen smärta" (= 0) och andra (högra) sidan anger "värsta tänkbara smärta" (= 10). Man kan utifrån detta utläsa en siffra, 0 - 100 (mm), alternativt förenklat 0 - 10. Det finns en rad olika varianter av detta, som benämns och hanteras på olika sätt.

Numerical Rating Scale (NRS) kan också sägas vara ett liknande smärtskattningsinstrument, där patienten eller försökspersonen anger en siffra mellan 0 och 10 (det vill säga 11 olika skalsteg), där 0 innebär "ingen smärta" och 10 står för "värsta tänkbara smärta".[1]

Därtill finns andra smärtskalor, såsom exempelvis FLACC (face, legs, activity, cry och consolability) som är ett smärtskattningsverktyg för små barn.[2]

Andra områden[redigera | redigera wikitext]

VAS kan även användas inom andra områden än smärta, exempelvis kan den användas för att mäta rädsla för att föda barn. [3] Mätmetoden som kallas Fear of birth scale (FOBS) utvecklades och testades utifrån Rouhes forskning på gravida kvinnor i både Sverige och Australien. [4] [5] Det har även gjorts studier på gravida kvinnors tankar om hur de bedömer rädsla när de använder FOBS.[6]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kremer, Edwin; Hampton Atkinson, J.; Ignelzi, R.J. (April 1981). ”Measurement of pain: Patient preference does not confound pain measurement”. Pain (Elsevier B.V.) 10(2): sid. 241-248. doi:10.1016/0304-3959(81)90199-8. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304395981901998. Läst 27 mars 2024. 
  2. ^ Lameri, Stéphanie; Fernandez, Jorge S. (8 maj 2024). ”Så höjde vi kunskapen om smärtbehandling på barnakuten”. Läkartidningen (Stockholm) 121 (19-20): sid. 471. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2024/05/sa-hojde-vi-kunskapen-om-smartbehandling-pa-barnakuten/. Läst 9 maj 2024. 
  3. ^ Rouhe, H; Salmela-Aro, K; Halmesmäki, E; Saisto, T (2009-01). ”Fear of childbirth according to parity, gestational age, and obstetric history” (på engelska). BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 116 (1): sid. 67–73. doi:10.1111/j.1471-0528.2008.02002.x. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2008.02002.x. Läst 21 mars 2022. 
  4. ^ Ternström, Elin; Hildingsson, Ingegerd; Haines, Helen; Rubertsson, Christine (2015-04). ”Higher prevalence of childbirth related fear in foreign born pregnant women – Findings from a community sample in Sweden” (på engelska). Midwifery 31 (4): sid. 445–450. doi:10.1016/j.midw.2014.11.011. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0266613814002939. Läst 21 mars 2022. 
  5. ^ Haines, Helen; Pallant, Julie F.; Karlström, Annika; Hildingsson, Ingegerd (2011-08). ”Cross-cultural comparison of levels of childbirth-related fear in an Australian and Swedish sample” (på engelska). Midwifery 27 (4): sid. 560–567. doi:10.1016/j.midw.2010.05.004. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0266613810000707. Läst 21 mars 2022. 
  6. ^ Ternström, Elin; Hildingsson, Ingegerd; Haines, Helen; Rubertsson, Christine (2016-06). ”Pregnant women's thoughts when assessing fear of birth on the Fear of Birth Scale” (på engelska). Women and Birth 29 (3): sid. e44–e49. doi:10.1016/j.wombi.2015.11.009. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1871519215003571. Läst 21 mars 2022. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]