Wikipedia:Begäran om skiljedom/Spiritism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ärende Spiritism[redigera | redigera wikitext]

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Garvarn har bland annat kidnappat artikeln om Spiritism och återställer alla försök att utveckla och neutralisera artikeln.

Parter i konflikten[redigera | redigera wikitext]

Huvudsakliga parter[redigera | redigera wikitext]
Övriga inblandade[redigera | redigera wikitext]

[2]

[6]


Tidigare medlingsförsök[redigera | redigera wikitext]

StefanB har på diskussionsidan till artikeln gjort ett försök att medla som resulterade i att Garvan beskyllde denne för att inte vara opartisk.[8]

Jörgen B har också också gjort försök på diskussionssidor och varit till hjälp med råd och tips.[9]

Om sakbeskrivningen: Vad jag har gjort är inte någonting ens i närheten av en medling. Jag har gett mina synpunkter på parternas inlägg och skrivningar om brott mot TÅG, och uppmanat dem att i stället ägna sig åt redigering, och att försöka engagera fler i detta. Jag har vidare förklarat att jag är beredd att gå in i redigeringsarbetet. Jörgen B 7 mars 2007 kl. 13.38 (CET)

Parterna har meddelats[redigera | redigera wikitext]

Användare:Garvarn [10]]

Användare:Manthrax [11]

Användare:Calle555 [12]

Användare:StefanB [13]

Användare:JoergenB [14]

Användare:Tåggas [15]

Användare:Andejons [16]

Parternas yttranden[redigera | redigera wikitext]

Manthrax[redigera | redigera wikitext]

Jag vill ha skiljedom i ärendet då Garvarn vägrar att acceptera att andra lägger sig i formuleringar i artiklar som han skriver i. Denne har genom otaliga återställningar effektivt motverkat alla försök att genom samarbete utveckla artikeln till en artikel som alla är nöjda med. [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

Se också gärna Diskussionssidan för Spiritism där det mesta nog redan är sagt.[29] Det är min mening att Garvarn under sin korta tid här på Wikipedia genom sitt agerande visat att denne inte har den samarbetsförmågan och objektivitet som krävs för att utveckla artiklar på Wikipedia och därför bör stängas av på mycket lång tid. Se även hans framfart på Spiritistiskt medium och Torbjörn Sassersson, på sistnämnda har han även blivit avstängd för brott mot TÅG[30]. //// Manthrax 6 mars 2007 kl. 20.21 (CET)

Garvarn[redigera | redigera wikitext]

Om jag har förstått det rätt förväntas jag yttra mig här i ärendet. Jag har inte mer att säga än att Wikipedia i första hand måste vara en källa till kunskap som vilar på vedertagna källor och referenslitteratur. Mina bidrag här på Wikipedia försöker jag så långt det är möjligt belägga med vedertagen litteratur och vetenskap. Jag är medveten om att detta sticker i ögon på människor som har en extremt avvikande uppfattning och anser att vedertagen kunskap är en hoper lögner. Jag menar dock att ändringar av texter med vedertagna källor kräver mer än godtycklighet och sårad stolthet som bakgrund. Manthrax är "tränande medium" och representerar som sådant ett perspektiv som är så långt ifrån etablerat som man kan komma. Framför allt blir detta olyckligt när han vill förändra historisk, vedertagen fakta till något som inte har stöd i källorna. Min förhoppning är att skiljedomarna förmår bortse från personangreppen jag själv gjort mig skyldig till och de Manthrax gjort sig skyldig till och se sakfrågan -- vad för slags information kan Wikipedia ställa sig bakom? Vilka krav på trovärdighet bör man ha? Skall särintressen ha vetorätt för information som omfattar dem själva? Vad händer när rasisterna dyker upp och vill ändra i flyktingrelaterade artiklar? Vad händer när nationalsocialister vill börja ändra i politiskt relaterade artiklar?

Wikipedia är resultatet av samarbete och skall så vara. Men samarbete kan inte implicera någon slags mittenposition mellan pseudovetenskap eller vidskepelse och vedertagen kunskap.

Jag har inte för avsikt att förvandla detta till ytterligare en diskussion så detta blir mitt enda yttrande om inte fler efterfrågas.

····> Garvarn 6 mars 2007 kl. 20.54
calle555[redigera | redigera wikitext]

Jag har inte "bistått Garvarn med återställningar". Jag har på alldeles egen hand återställt artikeln två gånger på senare tid:

  • Manthrax hade använt Mall:POV utan att motivera varför på diskussionssidan. [31] ("Utan motivering riskerar mallen att tas bort om artikeln inte är uppenbart vinklad.")
  • Tåggas hade utan att ange källa använt formuleringen "seriöst arbetande medier" som antydde att andemedier faktiskt kan kommunicera med döda. [32] Strax före sagda återställning hade jag initierat en diskussion om formuleringen "äkta medier" för att diskutera min och andras syn på den typen av formuleringar. [33]

Utöver återställningarna ovan har jag på senare tid gjort en ändring i artikeln. [34] Innan jag gjorde den så diskuterade jag saken på diskussionssidan och ingen verkar ha haft något att invända. [35][36] Jag har också senare tid deltagit lite här och var i diskussionerna om artikeln. En snabb kontroll visar att jag betett mig någorlunda väl, men har jag trampat någon på tårna lär det väl framkomma här. --calle555 6 mars 2007 kl. 22.01 (CET)

Tillägg: Åsikter från tredje part har nu inhämtats under en tid och vissa framsteg har gjorts. Detta är inte, och har aldrig varit, ett ärende för skiljedomskommittén. Jag yrkar på att begäran avslås. --calle555 13 mars 2007 kl. 09.40 (CET)

Tåggas[redigera | redigera wikitext]

I artikeln spiritism stårDen moderna spiritismens historia innhåller omfattande fusk och bedrägeri. Inom 20 år efter att systrarna Fox började uppträda fanns enbart i USA närmare 30 000 verksamma medier, dvs man får i artikeln uppfattningen att samtliga medier är bluffmakare och bedragare. Jag lade först till "många av dessa var dock fuskande charlataner." [37], den togs snabbt bort. Sen ändrade jag formulering till " många av dessa var dock inte äkta medier" [38] som togs bort lika snabbt. Även tredje formuleringen försvann "Många av dessa var dock inte seriöst arbetande medier.". [39]

Vad jag närmast menar med äkta och seriöst arbetande medier är medier som arbetar utan att vara ute efter att bedra och lura folk. Det finns de som inte ens tar betalt för sina tjänster. Personer som garvarn och calle555 anser däremot att medier av automatik är bluffmakare och bedragare och dessa personer kan inte tillåta någonting som ens antyder på motsatsen.

Har man problem med definitionen av ett ord så tycker jag att man borde ta Nationalencyklopedin till hjälp. I NE står på ordet medium "inom spiritismen person som kan få kontakt med andevärlden" och i ordboken står "person med (påstådd) förmåga att komma i förbindelse med andevärlden vanl. i tillstånd av trans". NEtar inte ställning till huruvida medier kan eller inte kan få kontakt med andevärlden. Det borde inte heller Wikipedia göra.

Tåggas 6 mars 2007 kl. 22.58 (CET)

StefanB[redigera | redigera wikitext]

Jag tycker inte denna konflikt är mogen för skiljedomskommittén ännu. Det handlar om att balansera artikeln så att alla, såväl tränade medier som skeptiker, kan hålla med om det som står i den, helt enligt WP:NPOV. Jag tror snarare att åsikter från tredje part är nödvändig. Om SK tar upp ärendet så kommer jag att lämna en redogörelse av min medling. //StefanB 7 mars 2007 kl. 07.31 (CET)

Jörgen B[redigera | redigera wikitext]

Jag instämmer med StefanB, och föreslår att skilkom tills vidare besvarar begäran med att uppmana parterna att i stället i första hand söka åsikter från tredje part. Jag är själv i den mån jag hinner beredd att delta i redigeringsarbetet (men har därmed också frånsagt mig möjligheten att gå in i en helt annan roll, som medlare; jämför Wikipedia:Jäv).

En ytterligare komplikation är att regelverket om TÅG kommit under diskussion. Garvarn och Calle555 uttrycker klart att h*n anser sig ha rätt att bryta mot TÅG i dessa artiklar, och att h*n tänker fortsätta att göra det. på ett sätt jag bara kan uppfatta som att de tycker att det inte har varit Garvarns utan Manthrax fel, när Garvarn har brutit mot TÅG. De har hävdat att Manthrax "missbrukar TÅG som verktyg" genom att redigera osakligt på ett sådant sätt att de provoceras att återställa många gånger i följd, och anser att de då har rätt att göra detta. Möjligen kan h*n tolka ett inlägg av RospWP:BOÅ som att denne skulle stödja detta. Min uppfattning är att de Garvarn eller andra om de vill kan ta upp ett förslag om ändrade regler på t. ex. Bybrunnen, men bör hålla sig till gällande regler tills vidare.

Frågan om eventuellt ändrade TÅG-regler bör EMÅ inte ytterligare sammanblandas med ärendet om spiritism. I den förra frågan har ännu inte ens ett förslag väckts Jörgen B 7 mars 2007 kl. 14.01 (CET)

Garvarn respektive Calle555 har modifierat sina formuleringar respektive kommit med förtydligande dementier, vilket jag hoppas betyder att de han (åtminstone nu) inte har någon önskan att modifiera TÅG-reglerna eller tolkningen av dem. Jörgen B 8 mars 2007 kl. 01.33 (CET)
Jag är inte riktigt säker på vad Du syftar på här, eftersom jag vidhåller att Manthrax använder TÅG-regeln provokativt, trots att konflikterna borde mana till diskussion innan man redigerar. Länka gärna till mina "modifieringar" så jag vet vad som avses. Garvarn 8 mars 2007 kl. 01.54 (CET)
Om jag har fattat det rätt är just de här yttrandena inte tänkta att bli dialoger; men jag vet inte riktigt hur behandlingsgången kommer att se ut. För säkerhets skull svarar jag på din diskussionssida. Jörgen B 8 mars 2007 kl. 03.30 (CET)
Efter ytterligare ett förtydligande på Garvarns diskussionssida, inser jag att jag tyvärr i stort sett måste återgå till min tidigare skrivning, vad avser just Garvarn. Jörgen B 8 mars 2007 kl. 21.35 (CET)
Jag hoppas att dialogen stryks innan ärendet tas upp. //// Manthrax 8 mars 2007 kl. 20.13 (CET)

Ledamöternas yttranden om begäran[redigera | redigera wikitext]

  • Accepterar
  • Avstår
  • Avslår