Wikipedia:Bilder som bör raderas/Arkiv

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

18 oktober[redigera | redigera wikitext]

Jag är medveten om att bilder som bör raderas inte ska läggas här. Detta är lite speciellt dock: Samtliga bilder på Karlskrona_örlogsbas är RAÄ-bilder, och jag vill påstå att de bör raderas eftersom de inte uppmuntrar folk att ta egna bilder av Karlskrona örlogsbas. Det rör sig om följande bilder: Bild:Karlskrona Inventariekammare I.jpg Bild:Karlskrona Mönster- och Modellsalsbyggnaden.jpg Chapmansporten Chapmansbostället Bildhuggareverkstaden Wasaskjulet Repslagarebanan Finska kyrkan

Jag har meddelat Användare:Kdhenrik som dock verkar vara på wiki-semester. // Fred Chess 18 oktober 2005 kl.00.31 (CEST)

Användaren i fråga svarade här: Bilddiskussion:Karlskrona Inventariekammare I.jpg. / Fred Chess 10 december 2005 kl.16.51 (CET)

29 september[redigera | redigera wikitext]

Uppladdaren kontakta 20/8, samt fler ggr sedan dess, bilderna har trots detta ej licensmärkts, och raderades därför av Elinnea 29 september 2005 kl.06.36 (CEST)

Bild:Frontare.jpg Bild:Container.jpg Bild:Sopbil.jpg Bild:Soppåse.jpg Bild:Åvc.jpg Bild:Fabild.jpg Bild:Proustbok.jpg Bild:Förbränning.jpg Bild:Sopnedkast.jpg Bild:Deponi.jpg Bild:Rötning.jpg Bild:Kompost.jpg Bild:Tandborste.jpg Bild:Soptunna.jpg Bild:Lövsta.jpg


24 september[redigera | redigera wikitext]

Raderat följande bilder som saknade källa och licens. Uppladdarna kontaktades, men det ledde inte till åtgärd, trots flera månaders lång väntan. / Elinnea 24 september 2005 kl.14.47 (CEST)

Bild:4t250F.jpg Bild:Arabiska över och undertecken.gif Bild:Baby doll.jpg Bild:32.jpg Bild:Bill haley.jpg Bild:Bo Diddley.gif Bild:Bosse Nilsson Bandymålvakt.jpg Bild:Bryllop.jpg Bild:Buddy Holly.jpg Bild:Carl Perkins.jpg Bild:Duane Eddy.jpg Bild:Eddie Cochran.jpg Bild:Elvis Presley.gif Bild:Gene Vincent.jpg Bild:Bild:Husaberg.jpg Bild:Jerry Lee Lewis.jpg Bild:Johnny and the Hurricanes.jpg Bild:Kaninhermelin2.jpg Bild:Michael Graves.gif Bild:Motard in action.jpg Bild:Motard wheelie.jpg Bild :Rack.gif Bild:SM1959.jpg Bild:Skutskär59.jpg

22 september[redigera | redigera wikitext]

Flera bilder utan licens, varav några användes i artiklarna Estuna och Vitsjö gård. Artiklarnas licens har i samtliga fall efterfrågats i minst fem månader utan reaktioner.

  • Bild:Skänninge Marken 1970.jpg
  • Bild:Skänninge marken.jpg
  • Bild:Skänninge marken2.jpg
  • Bild:Estuna kyrka.jpg
  • Bild:Norra malma.jpg
  • Bild:Stjärnholm.jpg
  • Bild:Vitsjö gård.jpg
Raderade, dcastor 22 september 2005 kl.18.05 (CEST)

5 september[redigera | redigera wikitext]

Jag vill göra er uppmärksam på Användardiskussion:Klafui/Bildgalleri/Adelsvapen - se längst ner. Tydligen har Klafui inte haft tillstånd av Jan Raneke att duplicera hans verk i Wikipedia, och bilderna är rätt enkelt igenkännbara som färglagda versioner av det som finns i pappersform (jag har Ranekes böcker själv, och kan intyga att det är samma stil). Klafui har inte varit verksam sen 28 juli 2005, så det kan vara nödvändigt att förekomma respons från honom. Björn Sandberg 5 september 2005 kl.14.47 (CEST)

Jag börjar radera dem nu. Gunnar Larsson 5 november 2005 kl.23.14 (CET)

Jag anser det vara oklart om det verkligen föreligger ett copyrightbrott i detta specifika fall. de heraldiska vapnen kan av naturliga skäl ej beläggas med copyright, och om Klafui gjort dem själv sa tror jag näppeligen detta är copyrightbrott, oavsett hur lika de ser ut.

I fallet Kalle Anka sa far man inte ens rita en kopia som skiljer sig lite fran originalet, (däremot far man var som helst visa ett egenhändigt taget foto av tex en badboll med Kalle Anka pa!!) men det beror pa att Disney äger upphovsrätt till (bilden av) Kalle Anka.

Raneke kan knappast göra ansprak pa upphovsrätt till medeltida släkters vapensköldar?

Jag anser det principiellt fel att radera andras (EGENHÄNDIGT TILLVERKADE) material bara för att man tror/tycker att det är copyrightbrott.

Jag har lagt ut borgmästaren i Hamburg, Dietmar Koehls vapensköld pa www.koehl.org http://www.koehl.nu/images/Wappen1.jpg. Om nagon gör en kopia av denna vapenbild i photoshop, är den ursprungliga konstnären, samt de som scannat bilden och spritt den vidare, enligt min tro, fullständigt chanslösa att hävda upphovsrätt.

Dan Koehl 4 februari 2006 kl.14.06 (CET)

Det kan förekomma att vapensköldar har upphovsrätt i de fall konstärlighet förekommer. Det finns t.ex. flera konstnärliga möjligheter att utforma ett lejon. jmf. även [1] och [2]. / Fred Chess 4 februari 2006 kl.21.59 (CET)

Jo, (jag tror för stadsvapen gäller särskilda bestämelser) men savitt jag förstar är detta fallet oklart. Klafui har gett sina bilder PD har jag för mig. Om nagon ifragsätter hans rätt till detta, sa bör väl saken undersökas, men knappast av wikipedia? Min aspekt är att vi diskuterar spekulativt, och bilder har raderats utan att det framkommit att det rör sig om brott mot upphovsrättslagen? Dan Koehl 4 februari 2006 kl.23.21 (CET)

Även om inte bilderna skyddas av upphovsrätt så kan inte Klafui hävda att det är han som har ritat dem när han bara scannat dem från Ranekes böcker. Om Klafui skrivit att det var Ranekes bilder hade de kanske inte raderats, för i böckerna står att "bilmaterialet får användas om källa anges". /82.212.68.237 5 februari 2006 kl.00.08 (CET)

Ingenstans har jag sett en uppgift om att Klafui scannat dem, som jag förstatt är de gjorda i Photoshop? Var kan jag läsa att han scannat dem? (Det förändrar givetvis saken) Det är inte möjligen en ny spekulation vi talar om?

Dan Koehl 5 februari 2006 kl.02.28 (CET)

Av döma av bilderna i fråga ritade han av dem själv i photoshop. Men ur upphovsrättssynpunkt spelar detta dock ingen roll. / Fred Chess 5 februari 2006 kl.02.40 (CET)

Jo, det är just det det gör. Raneke kan nämligen inte hävda upphovsrätt till sköldebilder som uppfanns för nästan tusen år sedan. han kan givetvis göra avbildningar av dessa i en bok, men så länge en annan person inte helt sonika scannar materialet, utan gör egna arbeten, dock med samma innehåll, så är jag som sagt mycket skeptisk till att Raneke skulle kunna hävda upphovsrätt.

Upphovsrätten skulle möjligen släktmedlemmar kunna hävda, den ursprungliga konstnären som skapade skölden etc, men dessa är ju döda sedan hundratals år.

I just detta fallet leder det inte mycket till att spekulera som jag förstår. Det är upp till den som hävdar upphovsrätt att bevisa att vederbörande innehar en dylik.

F.n hävdar Klafui upphovsrätt till sina bilder och har gett dem PD, något som wikipedia kollektivet borde glädjas åt. Klafui har lovat och bedyrat att han äger upphovsrätt, och har släppt denna fri.

Det är aktuellt att betrakta detta som ett copyrightbrott, och radera bilderna först när detta bevisats genom att Klafui fällts för upphovsrättsbrott?

PS. Om jag minns rätt har Klafuis material redan använts i böcker, som mig veterligen ej fällts för upphovsrättsbrott? Detta, i kombination med Klafuis löfte att göra dem PD, innebär att det är fullkomligt riskfritt att använda bilderna. Skulle det finnas tveksamheter kan man pa wikipedia i lugn och ro hävda god tro tills bevis för brott mot upphovsrätt framkommit.

Dan Koehl 5 februari 2006 kl.10.45 (CET)

Som jag tolkade det så var problemet just att de använts i böcker och att Klafui kopierat direkt från böckerna. Alltså problemet är att upphovsrätten för böckerrna brutits. Det är möjligt att Dan har rätt och att de är ok att använda, men då bör vi vara helt säkra på det. När det gäller upphovsrätt m.m. så gäller nog tyvärr att det är bättre att fälla än fria för vår del eftersom vi knappast kan bli stämda för att ha raderat godkända bilder, medan vi tyvärr kan bli stämda för att inte raderat otillåtna bilder. Gunnar Larsson 5 februari 2006 kl.18.43 (CET)
Från Användardiskussion:Klafui/Bildgalleri/Adelsvapen:
"De vapensköldar du hävdar är gjorda av dig är till stor del tecknade av Jan Raneke. De flesta vapen är hämtade från Svenska Medeltidsvapen (författaren, Bloms Boktryckeri) och Den Svenska Adelns Vapenbok (Bonnier). Låt vara att en och annan sköldform är ändrad, men bilderna är Jan Ranekes"

Som jag förstatt har Klafui inte scannat Ranekes bilder, han har gjort dem i Photoshop? Dan Koehl 6 februari 2006 kl.21.18 (CET)

Dan, du har fel på en punkt: sköldemärken ser inte likadana ut i hundratals år. Motivet är förvisso likadant, men designen kan variera. Du kan läsa lite diskussion och ett brev från riksheraldikern på Wikipediadiskussion:Projekt svensk heraldik. / Fred Chess 5 februari 2006 kl.18.45 (CET)

Nu blir jag lite förvirrad. Var har jag hävdat detta? Dan Koehl 6 februari 2006 kl.21.20 (CET)
Frågan bleve onekligen enklare att hantera ifall vi kunde prata direkt med Klafui. Har någon testat att maila honom? // Habj 6 februari 2006 kl.21.22 (CET)

Jag tittade i höstas i Svenska Medeltidsvapen men har inte tillgång till det nu. Jag jämförde då en del av vapnen med de i Klafuis galleri. Det som jag speciellt minns var ett vapen med en hand på (jag tror det var Bild:Hand.JPG som nu är raderad). På den bilden fanns varenda streck från Ranekes bild. Jag har för mig att Bild:Svinhuvud.jpg också var en av Ranekes bilder (den bilden finns fortfarande kvar här om någon vill kontrollera själv). Fil:SMV291 Folkunga valdemar gren.JPG samt ett par andra bilder med liknande namn var hela sidor scannade från Ranekes bok. Det tycker jag tyder på att på att Klafui inte ritat vapnen själv. Andra enklare vapen, som Bild:Sparre Aspenäs.JPG eller Bild:Soop.JPG, är väl inte så originella att de skulle orsaka några problem med upphovsrätten oavsett om Klafui har ritat dem själv eller ej. /EnDumEn 6 februari 2006 kl.23.18 (CET)

I reglerna star: Anmäl bara bilder som:
  • saknar uppgift om källa och/eller licens; se nedan
  • innebär ett brott
  • saknar encyklopedisk relevans
Uppfattar jag det rätt, att om du tycker de ser lika ut, sa är det ett brott?
(Mig veterligt har det ju inte prövats juridiskt?)
Dan Koehl 15 februari 2006 kl.23.27 (CET)

3 september[redigera | redigera wikitext]

RAÄ-bild ersatt med fri commons-bild användes tidigare i artiklarna Telefonplan och Ericsson. Bergsten 3 september 2005 kl.17.35 (CEST)

Raderad, Thuresson 12 september 2005 kl.23.21 (CEST)

27 augusti[redigera | redigera wikitext]

Oanvända RAÄ-bilder, ersatta av friare. Olika vinkel ibland, dock. Väsk 27 augusti 2005 kl.22.08 (CEST)

Raderade, Thuresson 12 september 2005 kl.23.21 (CEST)

21 augusti[redigera | redigera wikitext]

Hansan har tagit foto av postorderföretaget La Redoute:s katalog samt IKEA-katalogen, och märkt bilderna med Public Domain. Bildernas licens har ifrågasatts på respektive diskussionsida, och hansan har deltagit i diskussionen. Jordgubbe 2005-08-21

Raderade, Thuresson 12 september 2005 kl.23.21 (CEST)

18 augusti[redigera | redigera wikitext]

Anmäler härmed en bild från Riksantikvariatämbetet som har ersatts av en bild från Commons. Den har tidigare använts i artikeln Af Chapman. jordgubbe 18 augusti 2005 kl.23.24 (CEST)

Commonsbilden är av någon anledning trasig... /Grillo 26 augusti 2005 kl.21.32 (CEST)
Men nu är den väl ok? jordgubbe 5 september 2005 kl.08.37 (CEST)
Raderad, Thuresson 12 september 2005 kl.23.21 (CEST)

12 augusti[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Habj 12 augusti 2005 kl.21.35 (CEST)

Saknar licensinfo på danska WP, uppladdaren där verkar inte gå att få tag i

Niels Bohr föddes 1885. På bilden är han knappast över 59 år gammal , varför ev. upphovsrätt måste gått ut för länge sedan (alla bilder tagna före 1944 har väl ingen upphovsrätt ?). Bilden bör kunna vara kvar med andra ord. //Ntb 13 augusti 2005 kl.12.28 (CEST)
Det med 1944 gäller endast bilder tagna av svenska medborgare. /Grillo 21 augusti 2005 kl.23.14 (CEST)
Raderad, Thuresson 12 september 2005 kl.23.21 (CEST)

28 juli 2005[redigera | redigera wikitext]

Användare:Hadi 89 laddade upp massor av bilder med anknytning till iransk fotboll. På förfrågan om licens presenterade denne ett skriftligt, inscannat, tillstånd på farsi. Vid översättning visade sig dokumentet handla om tillverkning av en maskin för polyetylen. Bilderna raderades den 12 augusti av Thuresson

Bild:Golmohamadi.jpg Bild:Kaebi H.gif Bild:Ebrahim mirzapour.gif Bild:Zandi Edg.jpg Bild:Ali-Daei.jpg Bild:209.jpg Bild:Karim.jpg Bild:Pers-sepa1.jpg Bild:EBi.jpg Bild:Tango.jpg Bild:Iran-jordan1.jpg Bild:Tehran azadi1.jpg

6 juni 2005[redigera | redigera wikitext]

Följande bilder raderades den 12 augusti av Thuresson

25-30 maj 2005[redigera | redigera wikitext]

Följande bilder raderades 26 juni 2005 av Användare:Thuresson

Bild:Meissen vapen.gif Bild:Silver.jpg Bild:Liten antarktiskarta.gif Bild:Liten arktiskarta.gif Bild:Norges statsvapen.png Bild:Ronnie James Dio.jpg Bild:The Scream.jpg Bild:Lost Patrol by Elin Berge.jpg Bild:Papandreou Lindh.jpg Bild:Utsikt över Gifu, juni 2005.jpg Bild:DSC00346.JPG Bild:DSCF0015.JPG Bild:Badmintonbana.gif Bild:Human karyogram.png Bild:Sir John Franklin, polarforskare.jpg Bild:Petroleum priser.png Bild:Soldater vid Stalingrad.jpg

30 april[redigera | redigera wikitext]

Följande bilder har raderats den 25 maj 2005 av Användare:Thuresson


16 april[redigera | redigera wikitext]

Följande bilder har raderats av Thuresson 30 april 2005 kl.03.11 (CEST)

4 april[redigera | redigera wikitext]

Dessa bilder har raderats av Thuresson 18 april 2005 kl.09.35 (CEST)

Diverse mynt och sedlar, upphovsrättsskyddade

Diverse bilder där källa saknas, licens saknas eller möjliga upphovsrättsbrott.


28 mars[redigera | redigera wikitext]

Dessa bilder har raderats den 11 april av Thuresson 11 april 2005 kl.05.34 (CEST)


18 mars[redigera | redigera wikitext]

Dessa bilder har raderats den 4 april av Thuresson 4 april 2005 kl.04.27 (CEST)

10 mars[redigera | redigera wikitext]

Dessa bilder har raderats den 30 mars av Thuresson 30 mars 2005 kl.06.21 (CEST)

7 mars[redigera | redigera wikitext]

Dessa bilder har raderats den 18 mars

25 februari[redigera | redigera wikitext]

Dessa bilder har raderats den 10 mars 2005


16 februari[redigera | redigera wikitext]

Dessa bilder har raderats den 7 mars 2005.