Wikipedia:IPA i Unicode

Från Wikipedia

Denna sida innehåller information om hur man kan använda det internationella fonetiska alfabetet (IPA) i Unicode på Wikipedia.

IPA representeras med hjälp av omfånget U+0250–02AF som innehåller tecken som inte används i andra alfabet. Det finns också metoder för att visa IPA i ASCII, inklusive SAMPA, Kirschenbaum och andra ad hoc-metoder för att kringå problemet med att visa IPA på dator.

Se också: Tabell över Unicode-tecken, 128 till 999, Unicode och HTML

Teknisk information[redigera | redigera wikitext]

De flesta IPA-symboler ingår inte i Times New Roman, det förvalda teckensnittet för latinska alfabet i Internet Explorer och Windows. För att kunna se IPA-symboler i Internet Explorer till Windows måste du ställa om din webbläsare till ett typsnitt som innehåller IPA-tillägg, till exempel Gentium (som är gratis), Doulos (SIL) eller Arial Unicode MS (som medföljer Microsoft Office). Alternativt kan stilmallen ställas in så att den använder specifikationerna för Unicode-vidden för att täppa till luckorna där Times inte har tecken för IPA och förhoppningsvis tvingar webbläsaren att kolla efter fler teckensnitt att täppa till dem med.

Wikipedia använder sig av typsnittet Arial med stöd för Unicode. Detta innebär att Wikipedia kan visa unicode-tecken men detta betyder dock inte att alla webbläsare kan läsa dem. Arial för Windows stödjer dock inte alla IPA-tecken.

På den här sidan har vi tvingat webbläsaren att använda ett sådant teckensnitt och den borde därför se korrekt ut, men detta har inte gjorts med alla sidor som innehåller IPA. Detta avser också sidor som använder andra specialsymboler. Håll detta i åtanke om du ser felaktiga symboler som "𘚟" i artiklar.

Specialsymboler borde visas korrekt utan några justeringar i Konqueror, Mozilla Seamonkey, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer 7 och andra moderna webbläsare (men inte Internet Explorer 6).


Kombinationsförenare[redigera | redigera wikitext]

Affrikator och dubbla artikulationer kan representeras som två symboler ihopbundna med en "kombinationsförenare" (engelska: tie bar) om nödvändigt, och representeras med en ligatur med somliga vanliga affrikator:

ligatur tie bar
ʣ d͡z
ʤ d͡ʒ
 – k͡p
ʦ t͡s
ʧ t͡ʃ

På grund av en bugg i typsnittet Arial Unicode MS, kan dessa inkorrekt skriva tecken se bättre ut i din webbläsare: dz͡  dʒ͡  kp͡  ts͡  tʃ ͡.

Toner och ordaccenter[redigera | redigera wikitext]

Unicode har inte stöd för de flesta IPA-symboler för icke-raka toner. För att representera dessa är det möjligt att använda siffror som stöd, till exempel /e53/ för fallande /e/. En annan möjlighet är att använda "Box Drawings" i Unicode, (/e┒/ för ett högt rakt /e/).

Mallar för IPA[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]