Hoppa till innehållet

Wikipedia:Icke-diskrimineringspolicyn

Från Wikipedia

Wikimedia Foundation förbjuder diskriminering mot anställda på grund av etnisk tillhörighet, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning, sex (inklusive graviditet eller relaterade medicinska tillstånd), kön, könstillhörighet, könsuttryck (inklusive könsöverskridande identitet eller uttryck), sexuell läggning, nationellt ursprung, medborgarskap, anor, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, medicinskt tillstånd, genetisk information, familjestatus, civilstånd, militär- eller veteranstatus, eller andra rättsligt skyddade egenskaper.

Wikimedia Foundation förbinder sig till principen om lika möjligheter, i synnerhet i alla aspekter av arbetsrelationer, bland annat sysselsättning, löneadministration, medarbetarutveckling, befordring, och förflyttning.