Wikipedia:Korrekturläsning

Från Wikipedia

Att korrekturläsa nya och gamla artiklar är ett sätt att förbättra Wikipedias kvalitet. När man korrekturläser gäller det att leta upp felaktig eller mindre god svenska och sedan ersätta dessa formuleringar med bättre varianter.

En grundregel för korrekturläsare är att vid minsta osäkerhet kolla upp i ett referensverk hur det ska heta. Det är inget svaghetstecken att inte ha en benhård uppfattning om hur det ska heta – tvärtom: det är inte ovanligt att mindre skickliga språkanvändare som ser färre nyansmöjligheter har en mycket bestämd uppfattning om hur det ska heta, oavsett om de har rätt eller ej. Den mer erfarne språkvårdaren inser i stället att det finns flera sätt att uttrycka samma sak, men att om man följer de rekommendationer som ges i referensverk är chansen stor att de flesta kommer att vara överens om att språkbruket är korrekt. Han eller hon inser också att det fortfarande bara handlar om rekommendationer och inga påbud.

Ett urval rekommendationer och referensverk återfinns på sidan om språkvård.

Att tänka på innan man rättar[redigera | redigera wikitext]

Fel eller variant?[redigera | redigera wikitext]

Vad som menas med god svenska är något väldigt subjektivt, och många tar illa upp ifall man rättar saker som enligt dem är korrekta. En korrekturläsare bör därför försöka skilja mellan följande två fall:

  • Texten innehåller direkta och uppenbara språkfel. Här ska man rätta texten. Hur säker man än är på att man har rätt kan det vara bra att kunna hänvisa till ett officiellt språkvårdsorgan eller referensverk ifall artikelförfattaren inte är överens om rättningen, så att man har en grund att bygga diskussionen på.
  • Texten är inte formulerad så som man själv skulle formulerat den. Här kan man välja mellan att ändra eller inte. I de flesta sammanhang där man utför korrekturläsning ska man inte ändra i sådana fall, men Wikipedia är ju speciellt i det avseendet att alla har rätt att bidra till och ändra artiklar. Alltså: Om du ändrar till en i ditt tycke snyggare fras är det helt okej, men var då medveten om att det handlar om en stiländring och inte en korrekturläsning.

Ett klart och enkelt språkbruk[redigera | redigera wikitext]

Ett drag som i hög grad utmärker svensk språkvård är strävan efter klarhet och enkelhet. Även om traditionell korrekturläsning i begränsad omfattning ingriper mot för långa meningar, tvetydigheter och dåligt strukturerad text är det mycket bra om Wikipedia-korrekturläsare också tar på sig ansvaret för att artiklarna blir så tydliga som möjligt. I dessa fall är det ofta svårt att skriva generella rekommendationer, så lita till din språkkänsla och gör artiklarna så tydliga, lättlästa och överskådliga som möjligt!

Vardagligt ord[redigera | redigera wikitext]

Ett vardagligt och förkortat ord för korrekturläsning är korr, att korra betyder att korrekturläsa.