Wikipedia:Projekt wikifiering/Syntaxfel

Från Wikipedia

Check Wikipedia

Gå direkt till Databasen

Check Wikipedia är en del av Projekt wikifiering, som med hjälp av ett program letar upp problem och konstigheter i Wikipedias syntax. Problemen kan vara rena syntaxfel eller sådant som strider mot stilguider och riktlinjer på olika Wikipedior (inte nödvändigtvis mot svenskspråkiga Wikipedias riktlinjer). En del av de rapporterade felen är syntax som kan användas korrekt men som ofta används på fel sätt. Det som verkligen är fel kan rättas manuellt eller med hjälp av botar. Programmet är skrivet i Perl av Stefan Kühn. Svenskspråkiga Wikipedias kontaktperson angånde denna databas är användaren Josve05a.[1]

Programmet kan söka efter drygt nittio olika typer av problem. Dessa klassificeras med hög, mellan- eller låg prioritet. Det normala är att börja arbeta med de högprioriterade felen och jobba sig ned till lägre prioritet.

Så här arbetar du med listan:

  • Databasen visar samtliga hittade problem som ännu inte markerats som åtgärdade. Även här är problemen sorterade efter prioritet och problemtyp. Det finns länkar för att för varje artikel med syntaxproblem som hittats
    • visa artikeln
    • gå direkt till artikelns redigeringssida
    • markera felet som åtgärdat

Här går det också att generera listor för bot-körningar via länken List for bots som finns på varje sida. Som standard skapas en lista med upp till 25 rader, men detta kan ändras med hjälp av parametern limit. Exempel med upp till 500 rader. Det går att markera samtliga artiklar av en viss feltyp i databasen som åtgärdade, vilket kan vara speciellt användbart efter en bot-körning.