Wikipedia:Redigeringsfilter

Från Wikipedia

Redigeringsfiltret (tidigare: missbruksfilter) är ett verktyg som kan användas för att kontrollera vissa typer av användarbeteenden och i vissa fall hindra dem. Filtret skapades av Werdna med stöd från Wikimedia Foundation och började användas på ett antal wikipedior inklusive svenska Wikipedia under mars 2009. Verktyget kan ses på Special:Missbruksfilter och loggen på Special:Missbrukslogg.

Verktyget söker automatiskt igenom alla nya redigeringar och matchar dem mot olika regler. Dessa regler kan till exempel vara att "användare med färre än 500 redigeringar hindras från att flytta sidor till titlar med obsceniteter i titelnamnet". Reglerna kan bli en hel del mer avancerade än så.

Alla användare kan se hur de flesta filter är uppbyggda och loggen över vad samtliga filter har gjort är synlig för alla. Det finns alltså en lista som visar vad verktyget har reagerat på och vilken åtgärd, om någon, det har utfört. Ett fåtal filter som riktar sig mot mycket specifika och medvetna försök att ställa till med problem kan endast beskådas av administratörer eftersom det annars skulle bli för lätt att gå runt dem, men även vad dessa filter har fångat upp och utfört går alltså att se i loggarna.

För närvarande kan inte verktyget blockera användare, men om vi efter att verktyget hunnit användas och utvecklas anser att det fungerar väl finns möjligheten att låta det även blockera vandaler automatiskt.

Om du anser att redigeringsfiltret har misskött sig, anmäl gärna detta på Wikipedia:Redigeringsfilter/Felrapporter eller vid mer akuta fall på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Missbruksfilter kan skapas och redigeras av alla med användargrupprättigheten abusefilter-modify, för närvarande administratörer.

Nya filter bör implementeras försiktigt, egenhändigt författade filter bör få logga ändringar ett par dagar innan det sätts i ett mer skarpt läge. Välutvecklade filter från andra wikipedior kan implementeras snabbare om man är helt säker på att man förstår koden och att det inte finns någon anledning till att filtret inte skulle fungera även här. Även i dessa fall bör filtren dock gärna få fånga upp ett par ändringar i loggen innan skarp implementering och därefter hållas under tillsyn den första tiden.

För att skydda Wikipedia från dåligt konfigurerade filter finns en teknisk gräns för ett maximalt antal ändringar som verktyget reagerar på. Andra gränser håller på att utvecklas.

Ändringar kan automatiskt förses med märken, t.ex. "Möjligt klotter", vilket beskrivs närmare på Wikipedia:Märken. Listan över märken kan ses på Special:Märken.