Hoppa till innehållet

Wikipedia:Substitution

Från Wikipedia

Subst: (kortform för "substitution"), eller byt:, är ett prefix som expanderar variabeln när en sida sparas. Detta innebär att istället för att innehållet i variabeln (till exempel en mall eller ett magiskt ord som PAGENAME) läses på nytt varje gång sidan visas, så sparas i stället det innehåll som fanns i variabeln vid substitueringstillfället i sidan. Ändringar som gjort i variabeln efter substituering påverkar inte längre sidan.

Du kan substituera en mall genom att lägga till "byt:" eller "subst:". Det är starkt rekommenderat att nämna i redigeringssammanfattningen att man substituerat en mall (exempelvis med att lägga in "{{subst:test}}" i din redigeringssammanfattning så att andra användare kan se vad du har utfört).

Orsaker till att substituera[redigera | redigera wikitext]

  • Ibland blir mallar modifierade eller raderade. Ett arkiv över en användares diskussionssida borde visa det välkomstmeddelande som de mottog då kontot registrerades, inte det nuvarande välkomstmeddelandet.
  • Om det finns en mall som du behöver modifiera för en engångsförteelse, men inte vill modifiera mallen för alla sidor som använder den kan du istället substituera mallen och vid en andra ändring utföra modifikationer.
  • Substitution kan göra Wikipedia snabbare. Varje gång någon besöker en sida måste servern hämta text och information från en separat sida om en mall används.
  • Om en mall utsätts för vandalism innebär det omedelbart att alla sidor som använder mallen berörs. Substitution förhindrar denna typ av attacker.
  • Vissa typer av mallar använder sig i sin tur av andra variabler, till exempel underhållsmallar som sätter datum när de lagts in. För att fungera tillfredsställande måste sådana mallar ofta substitueras, och detta skall i så fall anges på själva mallen; vanligen görs detta genom att ange en användningskommentar omgiven av ....

Orsaker till att inte substituera[redigera | redigera wikitext]

  • När en mall substitueras blir resultatet att det inte längre finns några förbindningar till den ursprungliga mallen i fråga. En substituerad mall kommer inte uppdateras när huvudmallen uppdateras. Om mallen används för att standardisera utseendet på något bör inte subst användas.
  • Om en mall substitueras registreras inga referenser till den ursprungliga mallen.
  • Mallar som använder sig av så kallade parserfunktioner går i dagsläget inte att tillfredsställande substituera, då de ofta lämnar "skräpkod" på sidan.

Annat sätt att expandera mallar[redigera | redigera wikitext]

Special:Expandtemplates är ett verktyg med vars hjälp man kan ersätta även mycket komplicerade mallar med wikikod.

Åtgärdsmallar avsedda att substitueras[redigera | redigera wikitext]

Se även: WP:Åtgärdsmall

Observera att substning inte går att genomföra bakom ref-tags. Det vill säga: <ref>{{Subst:Sk}}</ref> kommer inte att ge någon substning.