Hoppa till innehållet

X-SAMPA

Från Wikipedia

X-SAMPA (Extended SAMPA/Utökad SAMPA) är en vidareutveckling av SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) som är ett sätt att med 7-bitars ASCII-tecken återge ett språk fonetiskt. X-SAMPA syftade till att skapa enhetlighet mellan de olika nationella versionerna av SAMPA och att utöka SAMPA för att täcka hela Internationella fonetiska alfabetet (IPA). X-SAMPA skapades 1995 av den brittiske fonetikprofessorn John C. Wells.

Skrivsätt i X-SAMPA[redigera | redigera wikitext]

Följande skrivsätt används i X-SAMPA istället för de symboler som används i IPA.

Pumoniska konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Glottal
Klusil p b t d t` d` c J\ k ɡ q G\ ?
Nasal m F n n` J N N\
Tremulant B\ r R\
Tapp eller flapp 4 r`
Frikativa p\ B f v T D s z S Z s` z` C j\ x G X R X\ ?\ h h\
Lateral frikativa K K\
Approximant P r\ r\` j M\
Lateral approximant l l` L L\

Icke-pulmoniska konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Klick tonade implosiver Ejektiver
O\ Bilabial b_< Bilabial _> som i:
\ Dental d_< Dental/alveolar p_> Bilabial
!\ (Post)alveolar J\_< Palatal t_> Dental/alveolar
=\ Palatoalveolar g_< Velar k_> Velar
\|\ Alveolar lateral G\_< Uvular s_> Alveolar frikativa

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

När symboler står i par, innebär den högra en rundad vokal.

Främre Central Bakre
Sluten i·y 1·} M·u
I·Y U
Halvsluten e·2 @\·8 7·o
@
Halvöppen E·9 3·3\ V·O
{ 6
Öppen a·& A·Q

Andra symboler[redigera | redigera wikitext]

W Tonlös labial-velar frikativa s\ z\ Alveolo-palatala frikativor
w Tonad labial-velar approximant l\ Alveolar lateral flapp
H Tonad labial-palatal approximant x\ Samtidigt S och x
H\ Tonlös epiglottal frikativa
<\ Tonad epiglottal frikativa
>\ Epiglottal klusil

Prosodi

" Primär betonig %foUn@"tIS@n
% Sekondär betoning
: Lång e:
:\ Halvlång e:\
_X Extrakort e_X
. Stavelsebrytning r\i.{kt

Toner och ordaccenter[redigera | redigera wikitext]

Nivå Kontur
_T Extrahög _R Stigande
_H Hög _F Fallande
_M Medel _H_T Hög stigande
_L Låg _B_L Låg stigande
_B Extralåg _R_F Rising-falling, etc.


! Nedsteg <R> Global höjning
^ Uppsteg <F> Global sänkning

Se även[redigera | redigera wikitext]