Expositionshuset, Karlstad

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Expositionshuset.

Expositionshuset EH) är en byggnadsminnesmärkt utställningshall vid Hamntorget i stadsdelen Viken i Karlstad.

Byggnaden tillkom på initiativ av Värmlands Hushållningssällskap inför det stora lantbruksmötet 1862. För ritningarna svarade Adolf Wilhelm Edelsvärd som inspirerats av den samtida internationella utställningsarkitekturen. Byggmästaren Theodor Högström utförde byggnaden i tegel vilket putsades i ljust gulfärgad ton. Taket täcktes av papp.

Byggnaden är en av få som överlevde den stora stadsbranden 1865 varpå den ett tag kom att nyttjas som nödbostad för hemlösa samt som utdelningsmagasin. Den fortsatte därefter att fungera som Hushållningssällskaps utställnings- och möteslokal i tjugo år och här försåldes även maskiner, redskap, foder, gödning, fröer och liknande.

Enligt boken Det gamla Carlstad, skiven av Mats Ronge år 1950, ville Hushållningssällskapet att en permanent utställning skulle bedrivas i huset efter att det uppförts.

Efter branden år 1865 stod Karlstad utan teaterlokal och Thalias Vänner sökte med ljus och lykta en sådan,. Det var ingen brist på vare sig amatörskådespelare eller resande teatersällskap, men lokalbekymmer hindrad deras framträdanden.

Mats Ronge skriver: Bakom de livliga ansträngningarna att finna lokl låg främst fabrikör Fr Olsén på Lugnet. Han ansåg att EH var den rätta vägen ur bekymren.

Stadens myndigheter ställde sig förstående till denna tanke och den s.k. diskussionssalen åt väster fick utnyttjas som just teaterlokal vid bl.a. ett större sällskapsspektakel år 1869, således redan fyra år efter branden. En planerade ombyggnad till permanent teaterlokal genomfördes ej. Bl.a. låg EH väl avlägset ansåg publikum! Vägen till EH var även svårframkomlig.Området väster om EH var före branden blott ett "stinkande träsk".

EH användes som ständig utställningslokal under åren 1863-87, varefter den uthyrdes. Rätt fanns för Hushållningssällskapet att använda den vid ett vart femte år återkommande utställningar. År 1927 höll Fabriks- och Hantverksföreningen en lyckad utställning i EH. Vid det tillfälle uppfördes ute på Hamntorget en serie hallar, som bidrog till ett lyckat arrangemang! (Från den utställningen finns fina bilder bevarade)!

Mats Ronge konstatera att EH "numera är känt mest som Vänershov" och att :Sedan ett 30-tal år har den stora motorfirman Aug. Huzell AB där sina kontor- och lagerlokler. Vänershov användes under ett antal år ? som danslokal - troligen i den västra flygeln.

Enligt Ronge sålde Karlstad stad EH till Haakonbolaget år 1944. Haakonbolaget disponerade lokalerna som vetter mot öster med sin Karlstads filial.

Under många år huserade således August. Huzell AB i den norra och västra delen av huset.

Mot söder hade Aug. Huzell en filial, Ringtjänst AB, där man hade gummiverkstad. Troligen under åren 1937-1955.

1980-talet utfördes en reversibel ombyggnad invändigt, där den stora utställningshallen kontoriserades. Expositionshuset är idag unikt i sitt slag då det är världens sista utställningshall från 1800-talet. Sedan 1988 är huset byggnadsminne.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Hörnstein, Charles (1981). Expositions-byggnaden i Carlstad. Göteborg. Libris 1520677 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]