Guardia Civil

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Guardia Civils heraldiska emblem.
Nissan Pathfinder i Guardia Civils färger.
Civilgardister i Guardia Civils karaktäristiska hatt, tricornio.
Civilgardist i paraduniform.
Guardia Civils kaserner i Erandio.

Guardia Civil (spanska ="civilgarde") är en spansk polisstyrka, gendarmeri, med både militära och civila funktioner. De är huvudsakligen ansvariga för säkerheten i gränsområden, på landsbygden och fungerar till viss del även som trafikpoliser. Guardia Civil grundades 1844 av drottning Isabella II av Spanien. I egenskap av polisstyrka har de länge varit ett av den baskiska terroristorganisationen ETAs huvudmål.

Guardia Civil har sedan 1929 även en peruansk motsvarighet med samma namn, som organiserades med hjälp av en polismission från spanska civilgardet.

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Gemensamt med den spanska statens övriga säkerhetsstyrkor har Guardia Civil till uppdrag att:[1]

 • Skydda individer och värden från hot.
 • Skydda objekt från angrepp.
 • Personskydd av individer viktiga för staten.
 • Upprätthålla, och vid behov återupprätta, allmän ordning och säkerhet.
 • Förhindra brott.
 • Utreda begångna brott.
 • Insamla och analysera underrättelser rörande allmän ordning och säkerhet.
 • Samarbeta med civilförsvaret vid allvarliga faror, katastrofer eller olyckor.

Guardia Civil har ensamt ansvar för:[1]

 • Vapen- och sprängämnespolis.
 • Fiskal polis.
 • Trafikpolis på riksvägarna.
 • Polisiär övervakning av landkommunikationer, kuster, gränser, hamnar och flygplatser, samt utbildningsanstalter och anläggningar för dessa.
 • Brott mot natur- och miljö, vatten, artrikedom, fiske, skogsbruk och annan naturvård.
 • Eskort av fångar och häktade.
 • Militära uppdrag enligt anvisningar för försvarsministeriet.

Specialenheter[redigera | redigera wikitext]

Guardia Civial har utökats med olika områden och specialenheter. Bland dessa kan nämnas:

 • Seguridad Ciudadana. - Utryckningspolis och gränsbevakning.
 • Unidad de Reconocimiento del Subsuelo (URS). - Underjordsarbete
 • Escuadrón de Caballería. - Polisrytteri.
 • Policía Judicial. - Kriminalpolis.
 • Policía Judicial. - Specialstyrka för skydda av kvinnor och barn (EMUME).
 • UEI (Unidad Especial de Intervención) - Särskild insatsstyrka
 • TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) - Bombröjning.
 • GAR (Grupo de Acción Rápida (ex. Grupo Antiterrorista Rural)) Antiterroriststyrka, vars största del befinner sig i Baskien.
 • Guardia Civil del Mar - Kustbevakning och säkerhet i hamnar
 • SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) - Naturskyddsenhet
 • GEAS (Grupo Especial Actividades Subacuáticas) - Räddningsdykare
 • Tráfico - Trafikpolis för landsvägar och motorvägar
 • Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM). Räddningsstyrka för insatser i bergen eller i grottor i svåra situationer.
 • Servicio Aéreo - Polisflyg (heloptrar)
 • Servicio Cinecológico - Narkotikahundar och bombhundar.
 • GRS (Grupos Rurales de Seguridad). - Kravallpolis.
 • Servicio de Intervención de Armas y Explosivos. - Kontroll av vapen och sprängämnen.
 • Servicio Cinológico y Remonta (Guías caninos). - Hundpatruller.
 • Servicio de Información. - Informationsservice.
 • Servicio de Asuntos Internos. - Interna utredningar.
 • Servicio Fiscal. - Skattepolis.
 • Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE). - Person- och objektsskydd.
 • Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). - Närpolis.
 • Casa Real. - Skydd av kunghuset.

Hjälpstyrkor:

 • Bilkår
 • G.A.T.I. (Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información). Specialenheter över hela landet som skapades då sambandet mellan den nya informationstekniken och telekommunikationerna började växa
 • Beväpning.
 • Musik.

Personal och utbildning[redigera | redigera wikitext]

Guardia Civil har fyra klasser av polispersonal: polisassistenter/polisinspektör, poliskommissarier, polischefer och högre polischefer.

Assistenter och inspektörer[redigera | redigera wikitext]

Polisassistenter och polisinspektörer i Guardia Civil tillhör kategorin Cabos y guardias.[2]

Grundkrav

 • Genomgången grundskola. 18-30 år gammal.
 • 50 % av polisaspiranterna rekryteras från personer som haft fem års kontinuerlig anställning som soldater eller sjömän i den spanska försvarsmakten.
 • Övriga rekryteras dels från Guardia Civils egen gymnasieskola (Colegio de Guardias Jóvenes), öppen endast för barn till civilgardespersonal, dels direkt från det civila livet.

Utbildning

 • Två år, varav ett års teoretisk utbildning och ett års verksamhetsförlagd utbildning.

Befordran

 • Från menig 1kl till vicekorpral, genom ett provförfarande.
 • Från vicekorpral till korpral, genom reglerad befordringsgång baserad på anställningstid.
 • Från korpral till sergeant, genom fritt val av befordrande chef.

Kommissarier[redigera | redigera wikitext]

Poliskommissarier i Guardia Civil tillhör kategorin Suboficiales.[2]

Grundkrav

 • Minst två års anställning som civilgardist. Avlagd studentexamen (genomgången gymnasieskola med högskolebehörighet).

Utbildning

 • Ett års teoretisk utbildning.

Befordran

 • Från förste sergeant till fanjunkare och vidare till förvaltare, genom reglerad befordringsgång baserad på anställningstid.
 • Från förvaltare till regementsförvaltare (Subteniente), genom ett urvalsförfarande.
 • Från Subteniente till Suboficial Mayor, genom fritt val av befordrande myndighet.

Polischefer[redigera | redigera wikitext]

Polischefer i Guardia Civil tillhör kategorierna Oficiales och Facultativa Tecnica.[2]

Grundkrav

 • Alternativ 1: Minst två års anställning som kommissarie i civilgardet.
 • Alternativ 2: Avlagd akademisk examengrundnivå. 75 % av polischefsaspiranterna som rekryteras denna väg skall vara civilgardister.

Utbildning

 • Ett års teoretisk utbildning.

Befordran

 • Från fänrik till löjtnant och vidare till kapten, genom reglerad befordringsgång baserad på anställningstid.
 • Från kapten till major, genom ett urvalsförfarande.
 • Från major till överstelöjtnant, genom fritt val av befordrande myndighet.

Högre polischefer[redigera | redigera wikitext]

Högre polischefer i Guardia Civil tillhör kategorierna Superior de Oficiales och Facultativa Superior.[2]

Grundkrav

 • Alternativ 1: Avlagd studentexamen (genomgången gymnasieskola med högskolebehörighet). 75 % av de högre polischefsaspiranterna rekryteras från det civila livet, med personer i 18-23 års ålder; 25 % rekryteras från högst 27 år gamla civilgardister.
 • Alternativ 2: Avlagd akademisk examenavancerad nivå. Inte äldre än 33 år.

Utbildning

 • Alternativ 1: Fem års teoretisk utbildning, varav två år vid militärhögskolan i Zaragosa.[3]
 • Alternativ 2: Ett års teoretisk utbildning, varav ingår en fas vid militärhögskolan i Zaragosa.

Befordran, alternativ 1

 • Från löjtnant till kapten och vidare till major, genom reglerad befordringsgång baserad på anställningstid.
 • Från major till överstelöjtnant och vidare till överste, genom ett urvalsförfarande.
 • Från överste till brigadgeneral och högre, genom fritt val av befordrande myndighet.

Befordran, alternativ 2

 • Från löjtnant till kapten och vidare till major, genom reglerad befordringsgång baserad på anställningstid.
 • Från major till överstelöjtnant, genom ett urvalsförfarande.
 • Från överstelöjtnant till överste, genom fritt val av befordrande myndighet.

Grader och gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

NATO kod OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Bandera de España Guardia Civil Teniente general.gif Guardia Civil General división.gif Guardia Civil General brigada.gif Guardia Civil Coronel.gif Guardia Civil Teniente coronel.gif Guardia Civil Comandante.gif Guardia Civil capitan.gif Guardia Civil Teniente.gif Guardia Civil Alferez.gif
Teniente General Generallöjtnant
Rikspolischef
General de División Generalmajor General de Brigada Brigadgeneral Coronel
Överste
Länspolismästare
Teniente Coronel Överstelöjtnant
Länspolismästare
Comandante Major
Polisintendent
Capitán
Kapten
Polissekreterare
Teniente
Löjtnant
Polissekreterare
Alférez
Fänrik
Polissekreterare
NATO kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Bandera de España Insignia de Suboficial Mayor Insignia de Subteniente Insignia de Brigada Insignia de Sargento Primero Insignia de Sargento Insignia de Cabo Mayor Insignia de Cabo Primero Insignia de Cabo Insignia de Soldado de primera Insignia de Soldado
Suboficial Mayor Regementsförvaltare
Poliskommissarie
Subteniente Regementsförvaltare
Poliskommissarie
Brigada
Förvaltare
Poliskommissarie
Sargento Primero Fanjunkare
Poliskommissarie
Sargento
Förste sergeant
Poliskommissarie
Cabo Mayor Sergeant
Polisinspektör
Cabo Primero Korpral
Polisinspektör
Cabo Vicekorpral
Polisinspektör
Guardia Civil Primera
Menig 1kl
Polisassistent
Guardia Civil
Menig
Polisassistent

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] http://www.guardiacivil.es/es/institucional/misiones/index.html (2013-01-03).
 2. ^ [a b c d] Guardia Civil: Carrera Profesional http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/carreprofesio/index.html (2013-01-03).
 3. ^ Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/Anexos/ReglaIngresoAcas.pdf (2011-01-17).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]