Hypergrafi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hypergrafi är en okontrollerbar drift att skriva. I sig själv är det inte ett sjukdomstillstånd, men kopplas ofta till epilepsi eller manier. Hypergrafi kan kopplas till andra tillstånd, som hyperlexi (okontrollerbar drift att läsa) och sin motsats, skrivkramp.

Mycket lite är känt om de komplexa samband som ligger bakom hypergrafi. Handens rörelser styrs av hjärnbarken, det limbiska systemet styr driften att skriva, medan samband och abstraktioner styrs av temporalloberna. Idag anses hypergrafi i första hand bero på förändrade aktivitetsmönster i temporalloberna.

Tillståndet yttrar sig så att den drabbade ser allt i sitt liv som omvälvande och fantastiskt, skeenden som måste dokumenteras. En kvinna i Georgia, Virginia Ridley, som led av tillståndet parat med agorafobi och epilepsi, skrev över 10000 sidor om sitt liv - vid hennes död misstänktes maken för att ha stängt in henne i hemmet i 27 år och sedan mördat henne, men hennes egna anteckningar friade maken.