Konstant

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För konstanter inom matematiken, se Matematisk konstant.

Konstant, (från latinets constare, stå fast), oföränderlig, (be)ständig; i matematik och fysik: oföränderlig storhet. Exempel på matematiska konstanter är π och e. Se vidare Matematisk konstant och Fysikalisk konstant. Inom programmering används ordet för litteraler och för variabler vars värde inte ändras efter att det definierats.

Konstant används också inom vetenskapen som adjektiv: en funktion som är oberoende av en viss variabel sägs vara konstant med avseende på den variabeln.

Nuet/medvetandet, den tomhet i vilket allt äger rum är den enda konstanten.