Markeffekten

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Markeffekten är svensk översättning av det engelska begreppet "ground effect". Kort beskrivet är det ett fenomen som oftast flygplan med problem har haft nytta av. Fenomenet som sådant är att när till exempel ett flygplan flyger tillräckligt nära marken (eller havet) komprimeras luften runt och under planets vingar med hjälp av luftvirvlarna som dessa åstadkommer, och ger därmed extra lyftkraft.

Denna effekt kan även utnyttjas av sjögående fordon. En vanlig variant är ett fordon med korta vingar som på engelska heter Hoverwing. En Svävare med vingar som vid viss hastighet lyfter från vattnet.

En regel säger att flyghöjden för en s.k Wing In Ground Effect (WIG) är halva spännvidden:

Exempel

Karossens bredd är 130 cm, vingarna är 2x125 = 380 cm. Kryssningshöjden blir då 380/2 = lite under 2 meter vid en viss hastighet med möjlighet att vid behov kortvarigt stiga till mer än det dubbla.

En WIG klassas som båt; det behövs inte flygcertifikat för att köra den.