Nominalism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Nominalism är en riktning inom filosofin som hävdar att allmänbegreppen (universalierna) inte betecknar något förutom de individuella tingen. Exempelvis är, enligt extremnominalismen, vad som förenar katter endast att predikatet "katt" kan tillämpas på dem. Riktningen står i opposition till realism, i synnerhet begreppsrealism. Enligt nominalismen är allmänbegreppen endast "tomma ord".

I den så kallade universaliestriden inom den medeltida filosofin och teologin företrädde nominalisterna, till exempel Wilhelm av Ockham, uppfattningen, att allmänbegreppen inte har någon objektiv existens utan enbart är namn (nomina). Den thomistiska filosofins gudsbevis, som utgår från en realistisk syn på allmänbegreppen, saknar därför enligt nominalisterna giltighet. Tron kan därför inte bygga på förnuftet utan på Bibeln och kyrkans auktoritet. Nominalismen har starkt påverkat Luther och andra reformatoriska teologer.

I senare filosofi har nominalistiska åsikter blivit framförda av bland annat Nelson Goodman och Willard V Quine.