Preses

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Preses (av latin 'præses' = 'den som sitter framför'; plural 'præsides' jämför 'president')

  1. ordförande i en vetenskaplig akademi eller liknande äldre sammanslutning
  2. ordförande i Svenska kyrkans domkapitel, alltid biskopen.
  3. av biskopen utsedd författare till den avhandling som skall diskuteras vid ett officiellt prästmötes sammanträde (tidigare vart sjätte år); denne fungerar även som ordförande i prästmötets förhandlingar
  4. ordförande vid akademisk disputation, vanligen doktorandens handledare.