Sammanläggningsavhandling

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En sammanläggningsavhandling eller kumulativ avhandling består av ett antal separata studier presenterade i artikelformat. Artikelformatet väljs ofta i de fall där doktoranden har för avsikt att publicera avhandlingen i delar och i internationella tidskrifter. Ett ytterligare skäl till att skriva artiklar är att delar av avhandlingen kan skrivas tillsammans med andra författare. Sammanläggningsavhandlingen ska introduceras och summeras i en introduktion – ofta kallad kappa. Kappan kan också innehålla en förstärkning av till exempel metodval eller val av teoretisk referensram eftersom artikelformatet ofta inte tillåter diskussioner av detta slag. En sammanläggningsavhandling innehåller, som tumregel, fyra artiklar varav minst två är skrivna av doktoranden själv.