Överavskrivning

Från Wikipedia

Överavskrivning är i redovisningssammanhang en avskrivning med större belopp än den beräknade värdeminskningen. Minskar årets resultat och därmed skattenvinsten.

Maximal tillåten överavskrivning regleras av skattelagstiftning.