.ax

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

.ax är Ålands toppdomän. Toppdomänen har varit i bruk sedan 15 augusti 2006, efter att ICANN godkände delegeringen av toppdomänen den 21 juni 2006. Ansvarig för toppdomänen är Ålands landskapsregering.

Domännamn under .ax kan beviljas personer, företag och institutioner med anknytning till Åland. Namnet kan väljas godtyckligt, så länge det uppfyller tekniska kriterier och inte strider mot god sed eller kränker annans rätt. Vissa namn har reserverats för andra ändamål eller för att de kunde vara vilseledande. Den sökande är skyldig att själv kontrollera namnets laglighet. Namn får inte sökas i syfte att senare överlåta dem åt annan.

Registreringen av domännamn regleras genom den finska lagen om domännamn och närmare föreskrifter som ges enligt avtal mellan finska kommunikationsverket och landskapsmyndigheterna. Den tekniska driften av domänen sköts av Ålands Datakommunikation Ab.

Tidigare var de allra flesta åländska webbsajterna under subdomänen aland.fi; det var meningen att denna subdomän skulle fasas ut under en tre års övergångsperiod, då det inte längre var möjligt att registrera nya aland.fi-domännamn men existerande namn skulle fungera parallellt med de nya. Men de har delvis behållits, och hösten 2015 finns fortfarande sajter under .aland.fi, fast många är omdirigeringar till motsvarande namn under .ax.

Krav på sökande[redigera | redigera wikitext]

Ett domännamn under .ax kan beviljas

  • en privat näringsidkare som har i självstyrelselagen för Åland avsedd hembygdsrätt eller som har sin hemkommun eller fast driftställe i landskapet Åland,
  • en juridisk person som har fast driftställe eller som är registrerad på Åland,
  • ett offentligt samfund, ett affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning eller en offentligrättslig förening som verkar på Åland eller har registrerats där,
  • en person som fyllt 15 år och vars hemkommun är på Åland eller som har i självstyrelselagen för Åland avsedd hembygdsrätt.

Krav på domännamn under .ax[redigera | redigera wikitext]

Domännamnet får inte bestå enbart av

  • en enskild bokstav (kombinationer av två bokstäver kan reserveras för domännamnsförvaltningens behov),
  • ett ord som anger företagsform, stiftelseform eller samfundsform eller en förkortning av ordet eller av ordet varumärke,
  • en toppdomän, vare sig den är generisk eller en landskod.

Domännamnet får inte heller rättsstridigt basera sig på någon annans skyddade namn eller märke eller på en fysisk persons namn eller innehålla kränkande uttryck eller uttryck som uppmanar till brottslig verksamhet.

I övrigt är valet av domännamn fritt, utom vad gäller tekniska restriktioner. Så kallade internationaliserade domännamn innehållande å, ä och ö kan registreras. Tecken andra än de i DNS tillåtna ASCII-tecknen kodas med punycode i enlighet med RFC 3492.

Ansökan om domännamn[redigera | redigera wikitext]

Ansökan kan antingen göras direkt på en webb-blankett, per brev eller telefax till Ålands landskapsregering eller via någon som tillhandahåller domännamnstjänster och registrerat denna sin verksamhet hos kommunikationsverket.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]