Abduktion

Från Wikipedia

Abduktion kan avse:

  • Abduktion (filosofi) – inom filosofin en term besläktad med både induktion och deduktion, där forskaren rör sig mellan teori och empiri
  • Abduktion (anatomi) – medicinsk term som avser rörelse av en kroppsdel
  • Abduction – engelska för ett påstått fenomen där människor eller djur rövas bort av utomjordingar eller andra okända varelser, se bortförande