Accelerationism

Från Wikipedia

Accelerationism är ett begrepp myntat av Benjamin Noys för att beskriva en vänsterstrategi som menade att allt måste bli sämre för att sen kunna bli bättre. Strategin ska ha sitt ursprung i Karl Marxs resonemang kring kapitalismens förmåga att undergräva sig själv genom att till slut ge bränsle åt en revolutionär process och upphäva sig själv. Accelerationisterna menar att man ska snabba på denna process till exempel genom att bejaka teknisk utveckling och den kapitalistiska logiken.[1]

Noys var själv kritisk till denna accelerationistiska strategi.[2]

Enligt Center mot våldsbejakande extremism använder den fascistiska rörelsen den ”marxistiska idén om att påskynda radikal social förändring genom att bejaka upplevda problem och orättvisor”. De menar att i den fascistiska rörelsen är begreppet mer förbundet med politisk aktion till skillnad från Noys och den marxistiska innebörden som främst var teoretisk och filosofisk.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]