Accelerator

Från Wikipedia

Accelerator kan syfta på:

  • Accelerator (konsthall) – en svensk konsthall, tidigare ett underjordiskt laboratorium
  • Acceleratorfysik – en subdisciplin inom fysikämnet
  • Acceleratordrivna system – inom kärnfysik och kärnteknik en ny kombination av kärnreaktor
  • Partikelaccelerator – en anordning där laddade partiklar, främst elementarpartiklar som elektroner, positroner och protoner, accelereras till höga energier med elektriska fält