Accession

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Accession menar inom fastighetsrätten att ett föremål, som mekaniskt installeras på eller sammanfogas med en fastighet, kan bli fastighetstillbehör. Varigenom äganderätten till föremålet automatiskt övergår till fastighetsägaren.

Ett sällan använt begrepp inom fastighetsrätten utan direkt lagstöd. Det finns dock rättsfall som ger stöd till användandet i svensk rätt.