Adenylatkinas

Från Wikipedia
ATP

Adenylatkinas är ett enzym som bildar adenosintrifosfat (ATP) och adenosinmonofosfat (AMP) från adenosindifosfat (ADP). Nettoreaktionen är:

2 ADP ⇔ ATP + AMP

Detta utgör ett sätt från kroppen att hålla ATP-nivåerna höga under hög energiförbrukning.