Al-Khidr

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Al-Khidr (till höger) och Dhul-Qarayn (här Alexander den Store), förundras över synen av salt fisk som åter får liv när de smakar på livets vatten.

Al-Khidr (arabiska: الخضر "Den Gröne", också translittererat Khidr, Khidar, Khizr, Khizar) har en omtvistad status bland islamiska lärda: en del säger att han är ett helgon (‘Abdan Ṣālih) medan andra påstår att han är en islamisk profet.[1]

Al-Khidr är bäst känd för sin framträdande roll i sura Al-Kahf (Koranen 18:65). Även om han inte nämns vid namn i versen tros han vara den andlige läromästare som Musa (Mose) följer och vars skenbart våldsamma och destruktiva handlingar besvärar Mose så att han bryter mot sin ed att inte ställa några frågor.

I koranen hittas berättelsen där Musa blir beordrad av Gud att följa en mycket lärd individ som han ska lära sig av. När Profet Moses träffar på individen har de en konversation där Moses presenterar sin vilja att följa med men Khidr svarar att Moses inte är redo och tålmodig nog att komma med.

Moses säger att Khidr med Guds vilja skall finna honom tålmodig varpå Khidr svarar att Moses inte får fråga en enda fråga förrän han själv bestämmer sig för att berätta för Moses varför han gör det han gör. Moses går med på detta och följer med, men misslyckas med att hålla tålamodet och ifrågasätter Khidr.

När de går ombord på ett skepp skadar Khidr fartyget genom att göra ett hål. Moses fann inte tålamodet och ifrågasatte Khidr frågandes "Har du gjort ett hål så att invånarna ska drunkna? Säkerligen har du gjort något ont" varpå Khidr påminner Moses "Sade jag inte att du inte skulle klara av att hålla tålamodet med mig?" varpå han ger Moses en varning om att få fortsätta följa med på sin resa.

Senare mördar Khidr en ung man och igen ifrågasätter Moses Khidrs agerande och Khidr påminner Moses om att han återigen bröt sitt löfte till vilket Moses lovar att han inte ska göra igen annars får det betyda separeringen mellan deras vägar. Därefter besöker de en stad där de blir nekade gästvänlighet av en familj.

Den här gången lagade Khidr ett hål i en vägg. Moses ifrågasätter förbluffat Khidr för att ha gjort detta varpå Khidr svarar "detta får markera separationen mellan oss. Nu ska jag informera dig om anledningarna till mina handlingar" Många handlingar som verkar onda, dystra eller skadliga faktiskt tvärtemot det var barmhärtighetsämnade handlingar.

Båten skadade jag för att rädda ägarna från att förlora sin båt av en kung som beslagtar alla båtar med våld. Pojke, hans föräldrar var troende och barnet var olydligt och otacksamt och Gud ville ersätta barnet med ett spirituellt rent barn, ett med lydnad och tillgivenhet. Som för väggen som lagades efter att ha skadats förklarade Khidr att innanför fanns en skatt som tillhörde två olyckliga föräldralösa pojkar vars fader var en rättvis man. Som Guds sändebud lagade jag väggen som ett tecken på godhet genom att belöna faderns fromhet på så sätt att när väggen blir svar och kollapsar igen, kommer barnen vara äldre och starkare och kunna ta ut skatten som tillhör dem.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Life of Hazrat Khidr Alaihissalam”. Alahazrat.net. http://www.alahazrat.net/islam/life-of-hazrat-khidr-alaihissalam.php. Läst 3 oktober 2013.