Aldus

Från Wikipedia

Aldus kan syfta på:

  • Aldus Manutius (1450–1515), en italiensk boktryckare i Venedig
  • Aldus Corporation – företaget som skapade programmet Pagemaker, gick 1994 samman med Adobe Systems
  • Aldus/Bonniers – bokförlag inom Bonnierkoncernen verksamt i Stockholm 1959–1978.
    • Aldusserien – en omfattande populärvetenskaplig bokserie från bokförlaget Aldus/Bonniers
    • Aldus aktuellt – en populärvetenskaplig bokserie utgiven av bokförlaget Aldus åren 1960–1973
  • Alduslöv – ett av de äldsta typografiska ornamenten