All India Coordination Committee of Communist Revolutionaries

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

All India Coordination Committee of Communist Revolutionaries bildades 1967 som en prokinesisk utbrytning ur Communist Party of India (Marxist). AICCCR menade att det var läge för väpnad revolution i Indien och fördömde deltagande i parlamentariska val. Rörelsens ledare var Charu Majumdar och Kanu Sanyal.

1969 bildade AICCCR Communist Party of India (Marxist-Leninist). Före bildandet av CPI(ML) hade Andhra Pradesh Coordination Committee of Communist Revolutionaries uteslutits ur AICCCR.