Hypersensitivitetspneumonit

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Allergisk alveolit)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Allergisk alveolit
Klassifikation och externa resurser
ICD-10J67
ICD-9495
DiseasesDB4630
eMedicinemed/1103  ped/2577
MeSHsvensk engelsk

Hypersensitivitetspneumonit (HP), är en lungsjukdom som framförallt uppstår efter upprepad yrkesrelaterad inandning av organiskt damm. I lungornas alveoler (längst ute i luftvägarna) uppstår en immunologisk överkänslighetsreaktion mot det inhalerade dammet. Det tidigare namnet allergisk alveolit kan anses missvisande då det inte rör sig om en klassisk IgE-medierad allergi, även om det finns likheter.[1]

Typer[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera olika benämningar av HP beroende på vilken typ av organiskt damm som inhaleras. Några av benämningarna redovisas i tabellen nedan.

Benämning av HP beroende på utlösande ämne[1][2][3]
Benämning av HP Utlösande ämne
Lantbrukar-/tröskdammlunga Mögeldamm från hö och halm
Fliseldarsjuka Mögel i fuktig flis
Justerverkssjuka Trämögel i sågverk
Fågelskötarlunga Djurprotein från fåglar
Kemiarbetarsjuka Lågmolekylära kemikalier
Luftfuktarsjuka Bakterier och svamp från luftfuktaranläggning vid tryckerier eller i billtvättshall
Bubbelpoolsalveolit Bakterien Mycobacterium avium

Symtom[redigera | redigera wikitext]

Sjukdomen går att dela in i en akut form, med en snabb symtomdebut inom dagar-veckor från exponering, och i en kronisk form, med en smygande symtomdebut inom månader-år. Vid den akuta formen har den drabbade oftast utsatts för en hög exponering av det utlösande ämnet under kort tid, medan den kroniska formen uppkommer efter en lägre exponering över lång tid. [1]

Symtom som kan uppkomma vid bägge former inkluderar hosta, andnöd och ett tryck över bröstet. Vid den akuta formen kan även influensaliknande symtom så som feber, frossa och muskelvärk uppkomma. Vid den kroniska formen kan istället viktnedgång, blåfärgning av hud och slemhinna (cyanos) och hjärtsvikt (cor pulmonale) ses. Den kroniska formen kan delas in i en fibrotisk och en icke-fibrotisk form.[1]

Källor[redigera | redigera wikitext]