American Wire Gauge

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

AWG (American Wire Gauge) är ett amerikanskt system för hantering av dimensioner på elektriska ledare i kabel.

Systemet är också känt som Brown & Sharpe wire gauge, och har sedan 1857 använts i Nordamerika för att beskriva diameter (och således också genomsnittsarea) för rund, entrådig ledare av andra material än järn. Dimensionerna definieras i ASTM standard B 258.

Systemet är uppbyggt med ökande storlekssiffra för minskande area, ett förfarande som det delar med flera andra måttsystem ej inordnade i Internationella måttenhetssystemet, till exempel British Standard Wire Gauge (SWG). Ursprunget är antalet tråddragningsoperationer som krävdes för de olika areorna, där en tunn tråd måste dras flera gånger genom dragjärnet för att nå den önskade diametern.

Även fler- och mångtrådiga ledare kan beskrivas med AWG-systemet. Man summerar då tvärsnittsarean på de i ledaren ingående kardelerna och summan blir då värdet i AWG. En sådan ledare blir, tack vare att runda trådar ej kan förläggas intill varandra helt utan mellanrum, alltid grövre för en given AWG-storlek.

Tabell för förhållande mellan AWG och mm²

AWG mm²
4/0 107.2
3/0 84.95
2/0 67.43
0 53.47
1 42.41
2 33.63
3 26.67
4 21.15
5 16.77
6 13.30
7 10.54
8 8.367
9 6.633
10 5.26
11 4.173
12 3.31
13 2.624
AWG mm²
14 2.082
15 1.651
16 1.309
17 1.039
18 0.8231
19 0.6527
20 0.5176
21 0.4104
22 0.3255
23 0.259
24 0.205
25 0.163
26 0.128
27 0.102
28 0.0804
29 0.0646
30 0.0503