Hoppa till innehållet

An Essay Concerning Human Understanding

Från Wikipedia

An Essay Concerning Human Understanding är ett bokverk skrivet skriven av filosofen John Locke.

Verket består av fyra böcker;

  • Book I Of Innate Notions
  • Book II Of Ideas
  • Book III Of Words
  • Book IV Of Knowledge and Probability

John Locke hävdar i dessa böcker att all vår kunskap måste härledas från erfarenheten. Han avvisar teorin om medfödda idéer och talade för att själen var en oskriven tavla (på latin: tabula rasa) det vill säga saknar allt innehåll.