Antenn

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Denna artikel handlar om elektromagnetiska antenner. Se känselspröt för djurs antenner.
Flera antenner av Yagi-typ

En antenn för mottagning av radiosignaler är en elektrisk ledning eller annan anordning av elektriskt ledande material där elektromagnetiska vågor, som finns i omgivningen, inducerar en växelström. Den växelströmmen kan matas vidare via en antennledning till en radiomottagare. En sändarantenn fungerar tvärtom; en radiosändare matar då en växelström via en antennledning till sändarantennen. I sändarantennen omvandlas växelströmmen till elektromagnetiska vågor som utbreder sig i rymden. De elektromagnetiska vågorna skapas av att elektroner accelereras i sändarantennen.

En vanlig antenntyp är den så kallade parabolantennen. Den består av en parabolformad, elektriskt passiv reflektor som egentligen inte är någon antenn. I den reflektorns fokalpunkt är själva antennen (s.k. "matare" eller "antennhuvud") monterad. Den "mataren" eller det "antennhuvudet" kan vara av i princip vilken som helst av alla kända antenntyper. Ofta handlar det om en s.k. hornantenn.

Man brukar skilja mellan ståendevåg-antenner och vandringsvåg-antenner.

Exempel på ståendevågantenner[edit | edit source]

Exempel på vandringvågantenner[edit | edit source]

Definition: En ledning eller antenn som är längre än en våglängd.

Se även[edit | edit source]

Externa länkar[edit | edit source]