Apologistskola

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Apologistskola Apologist av latinets apologista = räknemästare, lärare i räknekonsten

Apologistskola var från 1500-talet i Sverige vad som närmast kan kallas en slags grundskola, med undervisning främst i räkning och skrivning. I 1649 års skolordning delades skolorna i två linjer: en för de lärda, lärdomsskolor som skulle fortsätta vid gymnasier och universitet, och en för de som främst ville ha grundläggande skriv- och räkningskunskaper apologistskolor. 1821 omvandlades församlingarnas kyrkskolor till högre och lägre apologistskolor. I dessa skulle en bredare och mer allmän utbildning förekomma jämfört med tidigare undervisning. Endast pojkar fick bli elever och skolformen var tänkt för blivande näringsidkare och lägre tjänstemän. I de lägre var skolämnena: kristendom, svensk grammatik, rättskrivning, välskrivning, matematik, historia och geografi. I den högre formen även franska och tyska. Apologistskolorna avskaffades 1849 eftersom man ansåg att den medborgerliga undervisningen skulle ligga till grund för den lärda, och på 1850-talet sammanslogs därför apologistskolan med lärdomsskolan (trivialskolan) och blev "elementarläroverk" ; från 1878 "allmänt läroverk". Man kan förenklat säga att apologistskolan utvecklades till läroverkens reallinje och i nutiden motsvaras den av naturvetenskaplig inriktning i gymnasiet.[1]

Källor[redigera | redigera wikitext]