Applescript

Från Wikipedia

Applescript (av Apple marknadsfört som AppleScript) är ett skriptspråk av Apple Computer som används i Mac OS Classic och Mac OS.

Med hjälp av Manusredigeraren i Mac OS kan man göra program i Applescript.

Exempelprogram[redigera | redigera wikitext]

Här är ett enkelt program som Säger 'Hi, my name is Anna' och skickar besökaren till svenskspråkiga Wikipedia via Firefox:

set hej to "Hi, my name is Anna."

say hej

tell application "Firefox"

	activate

	Get URL "http://sv.wikipedia.org"

end tell