Arkeologisk inventering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arkeologisk inventering går ut på att lokalisera tidigare okända fornlämningar. En inventering föregås ofta av diverse kartstudier och andra analyser, så som till exempel GIS-analyser och studier av paleogeografi. Vid inventeringstillfället besiktigas sedan lämpliga platser där förhistoriska lämningar kan förväntas finnas. Vid exploateringar som kan hota skyddsvärda kulturmiljöer beslutar vanligen länsstyrelsen i enlighet med kulturmiljölagen om att en arkeologisk utredning skall ske. En sådan utredning består av inventering och ibland smärre markingrepp i utredningssyfte.

Se även[redigera | redigera wikitext]