Asteridae

Från Wikipedia
Platycodon grandiflorus i familjen Campanulaceae.

Asteridae var en underklass i den äldre klassificeringen Cronquistsystemet. Den indelades i ordningar:

I nyare klassificeringssystem finns en undergrupp bland trikolpaterna som kallas asterider och som inte ska förväxlas med Asteridae.