Atommassenhet

Från Wikipedia

Atommassenhet (u, unified atomic mass unit) är den måttenhet som används för att ange atomers och elementarpartiklars massa. Inom kemi och biokemi används också den alternativa benämningen Dalton (Da) (ofta i formen kilodalton – kDa) för att ange massan hos proteiner och andra stora molekyler. Enheten är uppkallad efter den brittiske kemisten John Dalton.

1 u = 1 Da = 1/12 av massan av en atom av kol-isotopen 12C ≈ 1,660539067·10−27 kg, och motsvarar ungefär massan hos en proton eller neutron.[1]

Rent formellt är u (liksom Da) inte en SI-enhet, men båda är dock officiellt erkända enheter som används i vetenskapliga sammanhang när kilogram är storleksmässigt otympligt.

Atommassenheten är kopplad till Avogadros tal (NA) och SI-enheten mol så att en mol av en substans med atom- eller molekyl-massan 1 u väger exakt 1 gram och 1 g av sådan materia innehåller NA partiklar.

1 gram/mol = NA·u.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”SI Brochure: The International System of Units (SI)”. BIPM - Bureau International des Poids et Mesures. Mars 2019. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf. Läst 19 februari 2022.