Autogiro (betalningssätt)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto.

Kontoinnehavaren ger ett företag eller en organisation rätt att ta ut pengar från kontot. Denna rätt får företaget eller organisationen genom att kontoinnehavaren undertecknar ett avtal om autogiro. Om avtalet inte stipulerar annat, så upphör avtalet genom uppsägning till motparten. Avtalet mellan parterna kallas "medgivande" och anmälan om medgivande till autogiro kan göras via Medgivande via Internetbank, Medgivande via Hemsida eller medgivande på papper. Det spelar ingen roll om kunderna är privatpersoner eller företag.[1]

De flesta stora företag och organisationer erbjuder idag möjligheten att betala med autogiro. Många av dem har information på sin webbplats om hur du gör för att betala med autogiro. Det är hos leverantören anmälan om att betala via Autogiro görs. Eftersom Autogiro är en så smidig och effektiv tjänst är det många som väljer att ansluta sig till den. Bankgirot genomförde en undersökning 2014 om kännedom och användning av Autogiro. Resultatet visade att åtta av tio svenskar känner till Autogiro och ungefär lika stor andel använder tjänsten.[2]

Regler för autogiro finns i lagen om betaltjänster (2010:751) och i de villkor för Autogiro som Bankgirot anger. Betaltjänstlagen började gälla den 1 augusti 2010. De nya reglerna innebar att bekräftelser på nya autogiromedgivanden inte skickades ut via post utan istället redovisas de för kontoinnehavaren i internetbanken.[3]

Redovisning av belopp för inbetalning via Autogiro samt dag för betalning informerar betalningsmottagare om. Informationen kan lämnas antingen inför varje enskild förfallodag eller vid ett enda tillfälle och omfatta flera framtida förfallodagar. Information om belopp och förfallodag ska meddelas kontoinnehavaren senast åtta bankdagar (vardagar) före den första förfallodagen eller åtta bankdagar före varje enskild förfallodag. Information om gjorda betalningar rapporteras i kontoutdrag från kontoinnehavarens bank.

Det är kontoinnehavarens ansvar att säkerställa att det senast kl. 00:01 på förfallodagen finns tillräckligt med pengar på kontot för autogirobetalningarna. Om det inte finns tillräcklig summa på kontot kommer inte betalningen att genomföras. Betalningsmottagaren får göra upp till tre ytterligare uttagsförsök under de kommande tre dagarna efter förfallodagen om det saknades täckning på kontot.

Alla kontoinnehavare har rätt att i förväg stoppa en enstaka betalning genom att meddela banken senast den sista vardagen före förfallodagen (5 kap. 14 § 2st. betaltjänstlagen).

Rätten till återbetalning av en autogirodragning infaller om exakta beloppet inte meddelats eller om beloppet blev större än vad som rimgligt skulle vara. Kontoinnehavaren måste själv begära återbetalning inom åtta veckor från den dag då betalningen skedde.

Medgivande till Autogiro kan återkallas genom att meddela betalningsmottagaren eller banken.

Fördelar och nackdelar[redigera | redigera wikitext]

Autogiro har sina fördelarna både för företag och privatpersoner. Det är en "bekväm" tjänst t.ex. genom att de långa sifferrader behöver inte fyllas i mer än en gång, minskad risk för missade förfallodagar och att kunden slipper betala eventuella faktureringsavgifter eller andra administrativa avgifter som många företag tar ut för betalningar via faktura. För företagen innebär det en förenklad hantering och möjlighet till automatiserad avprickning i kundreskontra. Tjänsten är helt elektronisk. Företag skickar sina betalningar och medgivanden via fil i sitt affärssystem och skickar till Bankgirot. Autogiro används i första hand för räkningar som kommer regelbundet. Det kan för privatpersoner t.ex. vara för betalning av månadshyran, prenumerationer, telefon, bredband, tv, el och vatten, försäkringar och bensin. Nackdelarna kan vara att man ser mindre tydligt vilka utgifter man har om man vill göra eller har behov av en översyn över sina levnadskostnader, då autogirobetalningar inte syns så tydligt i bankens redovisning, utan kan dölja sig bland kontokortsbetalningarna i kontoutdraget. En annan nackdel är att man inte märker prishöjningar tydligt. Det är inte ovanligt att företag höjer priserna kraftigt eller avslutar introduktionsrabatter utan att autogirokunder märker det. En annan nackdel är risken för bedrägeri. Ett företag kan förfalska begäran om Autogiro. I Storbritannien stals runt 20 milj GBP på detta sätt 2013. I Sverige är det högre krav på vilka företag som får ta betalt via autogiro, så det problemet är litet i Sverige.

Automatiskt autogiro i form av e-faktura[redigera | redigera wikitext]

Som alternativ till autogiro erbjuder många företag e-faktura. Skillnaden mellan autogiro och e-faktura är att vid e-faktura kan kunden läsa en specificerad faktura och får sedan godkänna betalningen, medan för autogiro dras beloppet automatiskt utan specifikation (det brukar gå att få en specifikation på leverantörens hemsida). Det går dock att automatiskt godkänna e-fakturor.

Från 2014 ska enligt EU-regler autogiro fungera mellan EU-länder, men bara för valutan euro, enligt principerna för Gemensamma eurobetalningsområdet.[4]

Företag och banker frångår alltmer pappersfakturor till förmån för digital fakturering. Svenskarna är positiva till den utvecklingen.[5]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Autogiro, så här fungerar det”. Bankgirot. http://www.bankgirot.se/autogiro/. 
  2. ^ ”Åtta av tio svenskar använder Autogiro)”. Bankgirot. http://www.bankgirot.se/om-bankgirot/press-och-aktuellt/nyheter/atta-av-tio-svenskar-anvander-autogiro/. 
  3. ^ ”Konumenternas Bankförsäkring Mer om Autogiro)”. Konsumenternas Bankförsäkringar. http://bankforsakring.konsumenternas.se/lana--betala/betalningar/autogiro/mer-om-autogiro. 
  4. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009”. EUT L 94, 30.3.2012, s. 22-37. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0260. 
  5. ^ ”Svenskarnas attityd till olika betalmetoder och betaltjänster)”. Insight Intelligence. http://www.bankgirot.se/om-bankgirot/press-och-aktuellt/nyheter/svenska-folkets-attityder-till-olika-betalmetoder-och-betaltjanster-2014/.