Autokefal

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Autokefal är term inom delar av kristenheten och syftar på en deltagande kyrkas grad av självständighet. Termen är främst känd från den östligt ortodoxa kyrkan, där en kyrka kan vara antingen autokefal, autonom eller avhängig.

En autokefal kyrka har ett eget överhuvud och absolut självständighet, men erkänner patriarken i Konstantinopel som först bland jämlikar bland de östligt ortodoxa kyrkornas ledare. Överhuvudet kan vara en patriark, ärkebiskop eller metropolit.

Om en kyrka inte är autokefal är den antingen autonom, det vill säga har inre självstyrelse men står under någon autokefal kyrkas överhöghet, eller avhängig och står då direkt under någon autokefal kyrkas kontroll.