Azrael

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För seriefiguren i Smurferna, se Azrael (seriefigur).

Azrael är en ängel som förekommer i den muslimiska-judisk-kristna traditionen, och förknippas ofta med dödens ängel som omnämns i Koranen. Namnet betyder ordagrant "Gud hjälper". Azrael är (enligt den kristna och judiska läran) den dödsängel som bestämmer över vem som ska dö och vem som får leva. Han avbildas ofta i svart änglaskrud, med sex par svarta vingar (vilket kan vara ett tecken på att Azrael är likställd med en Seraf) och en lie i ena handen. I sin andra hand bär Azrael en bok där alla varelsers namn står skrivna; det sägs att när någon dör är det för att Azrael stryker personens namn ur boken. Gestaltningen av Azrael tros härstamma från det mytologiska väsendet Karon, färjkarlen i grekisk mytologi. I den gamla sumeriska tron fanns ett väsen ganska likt Azrael nämligen "XUL-Dúman" (ordagrant: Guden med Vågen), ett väsen som bestämde över liv och död.

Tillsammans med Jibrail, Mīkhā'īl och Isrāfīl, dödsängeln, på arabiska kallad Azrail (عزرائيل), muslimer tror att de fyra är ärkeänglarna närmast gud [4]. Han och hans underordnade änglar [5] är ansvariga för att ta de avlidnas själar från kroppen [6]. Azrail agerar inte självständigt, utan tar order av Gud, och tar bara dem han befallts att ta. I stället för att bara representera en oberoende personifierad död beskrivs Azrail i islamiska källor som underordnad Guds vilja "med den djupaste vördnad" [7].

Flera muslimska traditioner berättar om möten mellan Dödsängeln och profeterna; den mest kända är en konversation mellan Dödsängeln och Moses. [8] I en islamisk berättelse blev Idris vän med dödens ängel. Idris erbjöd honom mat, varefter Azrail röjde sitt icke-mänskliga väsen för honom, då han som ängel inte äter. Senare visade dödens ängel honom himlen. [9] Azrails normala utseende är inte olikt de andra ärkeänglarnas, men hans skepnader kan variera beroende på människan vars själ ska tas. Goda människor ser honom som en gudalik skepnad, medan onda människor ser honom som avskräckande. I en annan islamisk berättelse frågade sig profeten Abraham vilken avskräckande skepnad han kan komma i för de onda, varpå dödsängeln visade profeten denna skepnad och fick profeten att falla ned på marken av rädsla.