Babyboom

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Baby boom (olika betydelser).

Babyboom (en: baby boom, "spädbarnshögkonjunktur"), är en period av kraftigt förhöjda födelsetal, ibland definierad av att de årliga födelsetalen överstiger 2,0 per 100 kvinnor i ett land eller annat område. Personer födda under en sådan period sägs tillhöra en babyboomgeneration.

1940-talet

Ungerns befolkningspyramid 1960.

På engelska åsyftar termen baby boom främst de dramatiskt ökade födelsetalen under och strax efter andra världskriget i stora delar av västvärlden, och som gav upphov till den stora fyrtiotalistgenerationen, i Sverige ibland benämnd efterkrigsbarnen, jätteproppen Orvar eller köttberget, och på engelska "baby boomers". I Sverige pågick den ungefär 1943 till 1949, medan den i USA varade ungefär under åren 1946 till 1964. Den inträffade efter en långvarig period av låga födelsetal i samband med 1930-talets depression.

Cirka 1965 till 1975

I Sverige pågick en relativt långvarig babyboom mellan ungefär 1965 och 1975, som gav upphov till Generation X (egentligen födda 1965 till 1981), som i huvudsak är barn till 40-talisterna. I USA var det under denna period tvärtom en nedgång i födelsestatistiken, och generationen kallas där ibland även "baby busters" eller "post-peak boomers".

Cirka 1989 till 1993

I Sverige åsyftar begreppet ofta perioden ungefär 1989-1992, då många i den stora sextiotalistgenerationen fick barn. Denna babyboom inträffade i slutet av en högkonjunktur som senare övergick i en finanskris. Detta infaller ungefär samtidigt som USA:s betydligt längre "echo baby boom", ungefär 1982 till 1994, då generation Y, MTV-generationen eller gratisgenerationen föds. Begreppets genomslag i Sverige vid denna tidpunkt kan måhända förklaras av att svenska biografer 1988 visade filmen Baby Boom från 1987.[1] Magnus Uggla besjöng 1989 fenomenet i sin sång Baby Boom.[2]

Kring år 2010

Sedan antalet födda per kvinna i Sverige var som lägst år 1998-1999 har siffran successivt ökat till 1,98 år 2010, och tangerade därmed gränsen för en babyboom. [3] Barn födda under denna perioden brukar kallas generation Z.

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ ”Baby Boom (1987)”. Svensk filmdatabas. 19 april 1987. http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=15928&ref=%2ftemplates%2fSwedishFilmSearchResult.aspx%3fid%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dBaby+Boom%26type%3dMovieTitle%26match%3dContain%26page%3d1%26prom%3dFalse. Läst 31 juli 2016. 
  2. ^ ”35-åringen”. Svensk mediedatabas. 19 april 1989. http://smdb.kb.se/catalog/id/001480007. Läst 4 september 2011. 
  3. ^ ”Antal födda barn per kvinna 1970−2014 och prognos 2015−2060” (HTML). Statistiska centralbyrån. 19 maj 2015. Arkiverad från originalet den 20 maj 2016. https://web.archive.org/web/20160520154940/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273434/. Läst 30 januari 2016. 

Källförteckning