Generation Z

Från Wikipedia
Generation Z
Generation Z-ungdomar på en elsparkcykel (en av dem ser samtidigt på en smartmobil).

Generation Z, eller Gen Z, är en benämning på personer som vuxit upp efter millennieskiftet, ibland preciserat som personer födda mellan 1995 och 2012[1][2][3][4][5] eller mellan 1997[6] och 2009.[7] Andra förekommande namn är zoomers, post-millenniegenerationen eller iGenerationen. Sedan 2018 har Generation Z dock helt tagit över som dominerande term.[8]

Generation Z är den första generationen som vuxit upp med mobiler och ständig tillgång till snabbt internet. Generationens medlemmar kännetecknas av en stor mängd tid ägnad åt bland annat sociala medier[9] och datorspel. Generationens nästan obegränsade tillgång till internetpornografi vid en ung ålder har lett till debatter och tal om generation Z som en "experimentgeneration" i teknologins händer. Generation Z anses ha en stark etisk känsla som inte är påverkad av sociala och hälsomässiga problem. Generationen värderar mångfald – inklusive sexuell och etnisk mångfald – högt och är både socialt tolerant och miljömedveten.[9]

Bland representanterna för denna generation finns nobelpristagaren Malala Yousafzai och klimataktivisten Greta Thunberg.

Avgränsning[redigera | redigera wikitext]

Generation Z placeras ofta in mellan födelseåren 1997 och 2012. De som föddes före 1997 har ofta något minne av exempelvis 11 september-attackerna och de efterföljande krigen i Irak och Afghanistan, medan generation Z ofta saknar tydliga minnen av dessa globala politiska händelser åren efter millennieskiftet.[10] Många ur den i USA rasmässigt och etniskt blandade generation Y präglades politiskt av exempelvis presidentvalet 2008, medan de äldsta ur generation Z först nådde en liknande medvetandegrad under 2010-talet.[10]

Den här generationen växte upp i en värld med ständig tillgång till snabbt Internet och sociala medier. Runt 2010[11][12]/2012[13] dras ofta gränsen till nästa generation, den generation Alfa som fötts runt eller efter arabiska våren.

Karaktär[redigera | redigera wikitext]

Uppkopplad generation[redigera | redigera wikitext]

Likt den föregående generation Y präglades generation Z under sin ungdom av allt bättre och enklare tillgång till informationsteknologi via bärbar dator, surfplatta och smartmobil. Dessa har lämnat digitala fotspår redan som små barn eller innan sin födelse, bland annat till följd av många föräldrars delning av bilder av och information om barnen på sociala medier och bloggar.[14] Den här generationen har alltid haft tillgång till internet och smartmobiler, ofta från en tidig ålder. Iphone lanserades 2007[15] och Ipad 2010[16], och medlemmarna kallas ibland iGenerationen.[7]

Till skillnad från äldre generationer använder generation Z e-post betydligt mindre,[9] och de har ofta ersatt Facebook med Instagram och Youtube,[9] Snapchat och Tiktok. Generationsmedlemmarna är dock medvetna om bildrelaterade sociala mediers förmåga att förställa verkligheten och skattar äkthet högt. De ser ganska lite på tv och kommunicerar oftare via textmeddelanden än telefonsamtal.[17][9] De har också vant sig vid att använda video som kommunikationsmedel även för korta meddelanden.[18]

Ofta är de dygnet runt[9] uppkopplade trådlöst mot internet och sociala medier, med en inställning att detta mer än tidigare generationer är en självklarhet. Därför anses ofta denna generation vara äkta digitala infödingar, och mobilen är för dem i princip en kroppsdel. Via internet har de kontakt med andra dygnet runt, jorden runt, underlättat via generationens goda kunskaper i engelska.[17][7] De föddes efter den ekonomiska kris som under 1990-talet drabbade Sverige hårt, men de har upplevt finanskrisen 2007–2008 som drabbade många andra länder, kriget mot terrorismen, klimatkris och allmän politisk oro.

Man använder gärna sociala medier till att informera sig om nya produkter, vilket gör att influerare kan ha stort inflytande över generationens medlemmar. Man köper i högre utsträckning mat och kläder över Internet.[9] Genom sin vana vid snabb nyhetsinhämtning är den här generationen också flyktig i sitt uppmärksammande av omgivningen. Det sägs ibland att man har tio sekunder på sig att nå en representant för generation Z, innan personen bytt fokus.[9]

Etik och medvetenhet[redigera | redigera wikitext]

Denna generation är vanligtvis barn till generation X eller generation Y. Medan millenniegenerationen under och runt 1990-talet förlorade en hel del av sina illusioner omkring världen, har generation Z från första början varit medveten om tillvarons realiteter. Att ha vuxit upp under oroliga tider har, enligt vissa experter, gjort den här generationen mer pragmatisk och målmedveten.[19] I likhet med millenniegenerationen har vanan vid sociala medier lärt dem att dela åsikter, liksom en önskan att påverka och ifrågasätta auktoriteter.[9]

Generationen är mer etisk i sina val av arbetsgivare, genom att den hellre väljer en arbetsgivare som har samma värderingar som de själva.[20] De vill kunna känna att det jobb de utför gör en skillnad för världen,[21] och de engagerar sig ofta i delningsekonomin.[9] Generation Z är också mer medveten vad gäller mat, och ihop med millenniegenerationen bidrog den i slutet av 2010-talet till en kraftigt ökad andel veganer i bland annat europeiska länder.[22][23] Man har en tydlig miljömedvetenhet, skattar äkthet och autenticitet högt (även när det gäller negativ kritik[18]) och kan reagera starkt på det som strider mot individernas världsbild.[9]

Generationen värderar olikhet, inklusive sexuell och etnisk olikhet.[24] Generation Z är mer etniskt blandad än tidigare generationer – bland annat på grund av senare decenniers migrationsvågor – man är bättre utbildad, mindre heteronormativ (ofta uppvuxen i en miljö med stora Pride-festivaler) och har visat sig ta tydligare ställning mot orättvisor. Klädmässigt har den under uppväxten, i jämförelse med millenniegenerationen, haft en mer androgyn och icke-sexualiserad stil.[25] Tydligare än tidigare generationer tar man avstånd från rasism och sexism.[20]

Malala Yousafzai (2019) och Greta Thunberg (2020), två unga aktivister. Malala Yousafzai (2019) och Greta Thunberg (2020), två unga aktivister.
Malala Yousafzai (2019) och Greta Thunberg (2020), två unga aktivister.

Bland medvetna aktivister ur generationen finns Malala Yousafzai (den hittills yngsta som fått Nobels fredspris[26]) och den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Miljömedvetenhet och intresse för hälsa, global solidaritet, feminism[9] och mobbningsmotstånd är vanliga karaktärsdrag, liksom hög ambitionsnivå och förändringsbenägenhet.[7] Fler personer som förknippats med generation Z är popikonen Billie Eilish,[27] formel 1-föraren Max Verstappen[19] och rapparen Lil Peep.[28]

Experimentgeneration[redigera | redigera wikitext]

Vissa har kallat generation Z för en experimentgeneration. Den är den första med ständig tillgång till mobilt bredband, med nya umgängesvanor och enklare tillgång till en mängd olika medier. Detta inkluderar en ständig tillgång till internetpornografi, vilket under 2010-talet lett till både moral- och hälsoinriktade debatter omkring ungas konsumtion. En obegränsad tillgång till pornografi anses ibland leda till att många utvecklar beroenden av detta superstimulus (med möjlig risk för erektionsproblem), lär sig felaktiga sexuella beteenden och utsätts för sexuellt underhållningsvåld vid tidig ålder.[29] Böcker som den svenska Visuell drog och metoo-rörelsens fokus på kvinnors utsatthet för manliga sexuella övergrepp har bland annat påverkat till en reformerad sexualundervisning i flera länder[30] – i Sverige från 2022.[31]

Ungas allt större fokus på sociala medier och internetkultur har haft en del oväntade effekter, och själva betydelsen av sex har breddats från 'penetrativt samlag' till en mängd olika situationer och aktiviteter. Detta inkluderar intimt utbyte av sexuella bilder och texter ("sexting"), onani och pornografi.[32] Generation Z har en betydligt senare samlagsdebut än generationen innan[33] och mindre intresse för sex (med en partner),[34] samtidigt som antalet tonårsgraviditeter sjunkit. Man har ofta en mer pragmatisk relation till sexuella aktiviteter och parrelationer,[33] och statistik från bland annat USA antyder att sex (både med partner och på egen hand) sker mer sällan än i tidigare generationer.[35] När man väl har relationssex är det med färre hämningar och tabun i sexakten än hos tidigare generationer,[36] men även ibland med inslag av oanmält våld.[37] I denna generation, som är van att umgås via internet, är konsumtion av alkohol betydligt lägre än hos millenniegenerationen;[38] alkoholkonsumtion har för övrigt en stark koppling till osäkert sex och en hög förekomst av oplanerade graviditeter.[39] Däremot är man – åtminstone i USA – relativt välvilligt inställd till lätt narkotika av typen cannabis.[9]

Billie Eilish (2019) och Lil Peep (2016), aktiva inom musikbranschen. Billie Eilish (2019) och Lil Peep (2016), aktiva inom musikbranschen.
Billie Eilish (2019) och Lil Peep (2016), aktiva inom musikbranschen.

Den lättillgängliga pornografin har i praktiken normaliserat fenomenet för generation Z,[40] i en alltmer sexualiserad kultur där sexuella uttryck är vanliga i sociala medier.[39] I den allmänna debatten har synts larmrapporter om relaterade hälsoproblem och risker för jämställdhetsarbetet. Rapporter talar annars om att ungdomarna generellt har ett kritiskt förhållningssätt till det ofta överdrivna och fantasirelaterade innehållet i pornografin,[41][42] liksom att de tydligare än hos tidigare generationer är medvetna om vikten av samtycke.[39]

Navigerandet i det allt mer sexualiserade och visuella medielandskap som sociala medier och pornografin bidrar med sägs ibland hanteras genom en uppgradering av den kvinnliga sexualiteten. De unga mediekonsumenterna sägs även ha ett större mod att leka med roller som objekt och subjekt.[43][a] Billie Eilish – 2019 års bästsäljande amerikanska albumartist[47] och fjärde musikartist[48] globalt under året – har dock vittnat om sin egen bristande beredskap inför internetpornografin och frånvaron av upplysning från föräldragenerationen.[49] Hennes reaktion delas av många generationskamrater, som vuxit upp med den höga tillgängligheten och dess bieffekter.[50]

Parallellt med den faktiska normaliseringen av pornografin har sex- och nakenscener i TV-serier – med generation Y eller generation Z som målgrupp – under 2010-talet blivit allt vanligare.[51] Ämnet har i praktiken blivit mindre tabu, och även manliga kroppar har använts som konkurrensmedel i Game of Thrones, Sex Education, Lost,[52] Girls,[53] Sex/Life[54] och ytterligare några dussin TV-serier. Med en ökande andel tittande på strömmande media från Netflix, HBO och andra betalkanaler, behöver producenterna inte alltid anpassa sig till reklamköparnas kommersiella verklighet.[55] Scener i TV-serier som Normala människor och Euphoria har till och med hamnat på pornografiska videogemenskaper som Pornhub.[53]

Ekonomi och relationer[redigera | redigera wikitext]

Trots den här generationens höga utbildningsnivå arbetar man i stor utsträckning i den konjunkturkänsliga gigekonomin.[56] Både millenniegenerationen och generation Z lever i ett samhälle där fast anställning blivit svårare att nå.[57] Med en alltmer osäker arbetsmarknad är det ofta inte längre möjligt att ha en enda familjeförsörjare, och begreppet hemmafru ses som omodernt eller sexistiskt. Därför väntar generation Z, av vad man hittills sett, allt längre med att bilda familj. Utan fast arbete väntar man längre med att flytta hemifrån, vilket också försvårar möjligheten att bilda en fast parrelation.[33] Generation Z prioriterar karriär och ekonomi högre än generationen innan.[18]

En allt större ovilja att binda sig till en begränsande parrelation – tendenser som rapporterats från bland annat Indien, Europa och Nordamerika – underlättas av lättheten att dejta och skaffa (tillfälliga) relationer via dejtningsappar. Den ökade möjligheten till att matcha intressen via olika internettjänster ger fler möjligheter att bilda en förhoppningsvis stabilare relation, när tillfället är det rätta. Covid-19-pandemin innebar också att åren 2020 och 2021 var två "förlorade år" i relationsbyggena, på grund av samhällets allmänna råd om fysisk distansering. Tiden användes av en del till att fundera över ens identitet och livsval. I en värld med ständig tillgång till internetpornografi och ett stort utbud av sexleksaker innebar inte heller människors naturliga intresse av sex en lika stor dragningskraft till att bilda parrelationer, jämfört med hos tidigare generationer.[33]

Sekundära benämningar[redigera | redigera wikitext]

Generation Z samt dess föregångare generation Y har också nämnts i samband med flera andra generationsbegrepp. Det inkluderar gratisgenerationen (som vant sig vid internets alla gratistjänster) och generation snöflinga.[9] Det sistnämnda begreppet syftar på påståendet att framför allt millenniegenerationen skulle vara överdrivet känsliga och lättkränkta (uppfostrade av curlingföräldrar[58]).

Detta kan jämföras den etiska kompassen hos många i generation Z. Båda generationerna har vuxit upp efter Berlinmurens fall och i ett individualistiskt och liberalt samhällsklimat som gynnat personliga ställningstaganden till förmån för gemensamma problemlösningar.[59]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Madonna – en av 1980-talets populärkulturikoner – och tredje vågens feminism[44] har båda bidragit till senare generationers inspiration i rollspelet mellan "dålig flicka" ("bad girl") och "duktig flicka" ("good girl").[45][46]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Managing Gen Y and Z | Randstad USA” (på amerikansk engelska). www.randstadusa.com. http://www.randstadusa.com/workforce360/managing-gen-y-z/. Läst 5 november 2019. 
 2. ^ Patel, Deep (21 september 2017). ”8 Ways Generation Z Will Differ From Millennials In The Workplace”. Forbes. https://www.forbes.com/sites/deeppatel/2017/09/21/8-ways-generation-z-will-differ-from-millennials-in-the-workplace. Läst 10 augusti 2018. 
 3. ^ Strandberg, Mattias (23 maj 2017). ”Allt du behöver veta om Generation Z”. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180810144438/https://www.dagensanalys.se/2017/05/allt-du-behover-veta-om-generation-z-infographic/. Läst 10 augusti 2018. 
 4. ^ Koulopoulos, Thomas; Keldsen, Dan (2014). The Gen Z Effect: The Six Forces Shaping the Future of Business. Brookline: Bibliomotion. sid. 13. Libris http://libris.kb.se/bib/17445650. ISBN 978-1-62956-032-8. https://books.google.se/books?id=uchXBAAAQBAJ&pg=PT18&dq=%22Gen+Z+in+many+sources+that+will+span+from+1995+to+2015%22&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjRsI-lt9HKAhUB3CwKHQYWCzoQ6AEIHjAA#v=onepage&q=%22Gen%20Z%20in%20many%20sources%20that%20will%20span%20from%201995%20to%202015%22&f=false 
 5. ^ Svanberg, Ingvar. ”Generation Z”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generation-z. Läst 29 januari 2016. 
 6. ^ Färlin, Mårten (24 september 2015). ”Framtidens elever: Generation unik”. skolvarlden.se. https://skolvarlden.se/artiklar/framtidens-elever-generation-unik. Läst 1 maj 2022. 
 7. ^ [a b c d] Waldenborg, Kristina (10 april 2021). ”Känner du igen dig i din generation?”. www.vk.se. https://www.vk.se/2021-04-10/kanner-du-igen-dig-i-din-generation. Läst 1 januari 2022. 
 8. ^ Dimock, Michael (17 januari 2019). ”Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins” (på amerikansk engelska). Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/. Läst 31 januari 2022. 
 9. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Opsahl, Stein. ”Gen Z”. www.knowit.se. https://www.knowit.se/perspektiv/gen-z/. Läst 21 januari 2024. 
 10. ^ [a b] Michael Dimock. ”Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins” (på amerikansk engelska). Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/. Läst 21 januari 2024. 
 11. ^ ”Understanding Generation Alpha - McCrindle” (på amerikansk engelska). mccrindle.com.au. 6 juli 2022. https://mccrindle.com.au/article/topic/generation-alpha/generation-alpha-defined/. Läst 21 januari 2024. 
 12. ^ ”Generation Alpha” (på engelska). www.britannica.com. 13 januari 2024. https://www.britannica.com/topic/Generation-Alpha. Läst 21 januari 2024. 
 13. ^ Lizzie Thomson (25 april 2023). ”Sorry Gen Z, Generation Alpha are the new kids on the block now” (på engelska). Metro. https://metro.co.uk/2023/04/25/sorry-gen-z-generation-alpha-are-the-new-kids-on-the-block-now-18672301/. Läst 21 januari 2024. 
 14. ^ ”Föräldrar delar tusentals bilder på sina barn – nu kommer kritiken mot ”sharenting””. SVT Nyheter. 5 augusti 2019. https://www.svt.se/kultur/sharentingfenomenet-vacker-fragor-om-barns-integritet. Läst 6 september 2019. 
 15. ^ ”Apple Reinvents the Phone with iPhone”. Apple Newsroom (Sverige). https://www.apple.com/se/newsroom/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone/. Läst 14 september 2023. 
 16. ^ ”Apple Launches iPad”. Apple Newsroom (Sverige). https://www.apple.com/se/newsroom/2010/01/27Apple-Launches-iPad/. Läst 14 september 2023. 
 17. ^ [a b] ”Gen Z”. www.knowit.se. https://www.knowit.se/perspektiv/gen-z/. Läst 31 januari 2022. 
 18. ^ [a b c] Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (2 mars 2023). ”Skillnader och likheter mellan millenniegenerationen och generation Z på jobbet”. eures.europa.eu. https://eures.europa.eu/millennials-and-gen-z-workplace-similarities-and-differences-2023-03-02_sv. Läst 21 januari 2024. 
 19. ^ [a b] Capatides, Christina (22 september 2015). ”Meet Generation Z”. CBS News. http://www.cbsnews.com/pictures/meet-generation-z/. Läst 28 december 2021. 
 20. ^ [a b] ”Millennials och Generation Z: Med ansvarstagande och åtgärder i fokus”. Deloitte Sweden. 2 april 2021. https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/about-deloitte/articles/millennial-and-genz-survey-2021.html. Läst 31 januari 2022. 
 21. ^ ”Vilka är Generation Z?”. DM Digital. 3 maj 2020. Arkiverad från originalet den 9 augusti 2020. https://web.archive.org/web/20200809051317/https://www.dmdigital.se/vilka-ar-generation-z/. Läst 3 maj 2020. 
 22. ^ Hedander, Isabelle G (5 april 2019). ”Vegantrenden växer explosionsartat – även inom kosttillskottsbranschen”. Kurera.se. https://kurera.se/vegantrenden-vaxer-explosionsartat-aven-inom-kosttillskottsbranschen/. Läst 1 januari 2022. 
 23. ^ Young, Andrew (1 september 2021). ”Gen Z and millennials most likely to go vegan or vegetarian to help the planet – study”. express.co.uk. https://www.express.co.uk/life-style/food/1484740/gen-z-millennials-vegan-vegetarian-save-planet. Läst 1 januari 2022. 
 24. ^ ”What Are the Core Characteristics of Generation Z?” (på engelska). The Annie E. Casey Foundation. 13 januari 2021. https://www.aecf.org/blog/what-are-the-core-characteristics-of-generation-z. Läst 1 januari 2022. 
 25. ^ George, Cassidy (23 februari 2021). ”Gen X, Gen Z, Millennials: Which has the best style?” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/culture/article/20210222-gen-x-gen-z-millennials-which-has-the-best-style. Läst 1 januari 2022. 
 26. ^ Wallop, Harry (31 juli 2014). ”Gen Z, Gen Y, baby boomers – a guide to the generations”. The Daily Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/features/11002767/Gen-Z-Gen-Y-baby-boomers-a-guide-to-the-generations.html. Läst 29 januari 2016. 
 27. ^ Cliff, Aimee (27 januari 2020). ”Catharsis queen: how Billie Eilish became the voice of Gen Z – and the Grammys” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/music/2020/jan/27/billie-eilish-gen-z-grammys. Läst 28 december 2021. 
 28. ^ Smith, Troy L.; Clevel; .com (16 augusti 2017). ”Lil Peep provides the voice for Generation Z angst (Review)” (på engelska). cleveland. https://www.cleveland.com/entertainment/2017/08/lil_peeps_debut_album_is_depre.html. Läst 25 december 2021. 
 29. ^ Westergård, Anki (4 december 2019). ”Påverkas unga negativt av den porr de ser eller inte? Forskningen är oenig”. svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/04/paverkas-unga-negativt-av-den-porr-de-ser-eller-inte-forskningen-ar-oenig. Läst 25 december 2021. 
 30. ^ ”Sex education in the UK is changing — but can laws change culture?” (på engelska). Apolitical. 18 mars 2019. https://apolitical.co/solution-articles/en/sex-education-in-the-uk-is-changing-but-can-laws-change-culture. Läst 25 december 2021. 
 31. ^ S, Jane; af Sandeberg (26 oktober 2021). ”Sexrevolutionen: Så förändras undervisningen 2022 – för att anpassas efter elevernas verklighet”. Läraren. https://www.lararen.se/nyheter/sexualundervisning/sexrevolutionen-sa-forandras-undervisningen-2022. Läst 25 december 2021. 
 32. ^ Valentish, Jenny (30 januari 2019). ”The secret sex lives of Gen Z: don't believe the hysteria” (på australisk engelska). ABC News. https://www.abc.net.au/news/2019-01-31/secret-sex-lives-of-gen-z/10763244. Läst 16 september 2022. 
 33. ^ [a b c d] Klein, Jessica (7 januari 2022). ”Are Gen Z more pragmatic about love and sex?” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/worklife/article/20220104-are-gen-z-more-pragmatic-about-love-and-sex. Läst 15 januari 2022. 
 34. ^ Sofie Jonsson (2 februari 2023). ”Generationsrapporten 2023: Generation Z” (på amerikansk engelska). Ungdomsbarometern. https://www.ungdomsbarometern.se/generation-z-2023/. Läst 30 juli 2023. 
 35. ^ Willingham, Emily (3 januari 2022). ”People Have Been Having Less Sex—whether They’re Teenagers or 40-Somethings” (på engelska). Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/people-have-been-having-less-sex-whether-theyre-teenagers-or-40-somethings/. Läst 12 februari 2022. 
 36. ^ Watson, Meg (2 februari 2020). ”'Quality over quantity': Gen Z's 'sex recession' looks more like an upturn” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/feb/03/quality-over-quantity-gen-zs-sex-recession-looks-more-like-an-upturn. Läst 15 januari 2022. 
 37. ^ Herbenick, Debby et al (2 augusti 2021). ”Changes in Penile‑Vaginal Intercourse Frequency and Sexual Repertoire from 2009 to 2018: Findings from the National Survey of Sexual Health and Behavior” (på engelska). Archives of Sexual Behavior (springer.com): sid. 12. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10508-021-02125-2.pdf. Läst 12 februari 2022. 
 38. ^ Kropp & Själ (7 juli 2015). ”Alkohol - nej tack! - Kropp & Själ”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/avsnitt/571056. Läst 1 januari 2022. 
 39. ^ [a b c] ”Porn, hook-ups and the reality of sex for Generation Z” (på engelska). independent.ie. 19 februari 2017. https://www.independent.ie/life/family/parenting/porn-hook-ups-and-the-reality-of-sex-for-generation-z-35457997.html. Läst 25 december 2021. 
 40. ^ Selåker, Johannes (16 januari 2016). ”Zara Larsson om porrkritiken: "Väldigt konservativa"”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/noje/zara-larsson-om-usa-och-porrkritiken/. Läst 8 maj 2022. 
 41. ^ Thomas, Milla (14 december 2021). ”Gen Z is redefining the way we talk about sex — a dissection of Billie Eilish’s album ‘Happier…” (på engelska). OUT OF SORTS. https://medium.com/out-of-sorts/gen-z-is-redefining-the-way-we-talk-about-sex-a-dissection-of-billie-eilishs-album-happier-4c0f7ddd76ed. Läst 4 januari 2022. 
 42. ^ Castleman, Michael (15 april 2019). ”Does Viewing Porn Corrupt Teens? | Psychology Today” (på engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201904/does-viewing-porn-corrupt-teens. Läst 23 januari 2022. 
 43. ^ Ehlin, Lisa (12 februari 2021). ”Ninja Thyberg: Den fulaste filmen fick komma in i det finaste rummet”. nordicwomeninfilm.com. https://www.nordicwomeninfilm.com/ninja-thyberg-den-fulaste-filmen-fick-komma-in-i-det-finaste-rummet/. Läst 25 december 2021. 
 44. ^ Brunell, Laura. ”feminism - The third wave of feminism | Britannica” (på engelska). www.britannica.com. https://www.britannica.com/topic/feminism/The-third-wave-of-feminism. Läst 16 januari 2022. 
 45. ^ Takeuchi, Craig (31 oktober 2008). ”Madonna versus Janet Jackson: two schools of feminism | Georgia Straight Vancouver's News & Entertainment Weekly” (på engelska). The Georgia Straight. https://www.straight.com/blogra/madonna-versus-janet-jackson-two-schools-feminism. Läst 16 januari 2022. 
 46. ^ Morris, Amelia (2017). ”Good Girls VS Bad Girls: exploring the representations of female sexuality on ITV's Love Island” (på brittisk engelska). University of Birmingham. https://www.birmingham.ac.uk/research/perspective/representation-of-female-sexuality-love-island.aspx. Läst 16 januari 2022. 
 47. ^ Blake, Emily (10 januari 2020). ”By the Numbers: Billie Eilish's Number One Album Was Miles Ahead Of Anyone Else” (på amerikansk engelska). Rolling Stone. https://www.rollingstone.com/pro/news/billie-eilish-when-we-all-fall-asleep-where-do-we-go-931512/. Läst 1 januari 2022. 
 48. ^ Cirisano, Tatiana (2 mars 2020). ”Taylor Swift Crowned IFPI’s Global Best-Selling Artist of 2019” (på amerikansk engelska). Billboard. https://www.billboard.com/pro/taylor-swift-ifpi-global-best-selling-artist-2019/. Läst 1 januari 2022. 
 49. ^ Villano, Matt (23 december 2021). ”After Billie Eilish talks about porn, experts urge parents and kids to have straight talk about sex” (på engelska). CNN. https://www.cnn.com/2021/12/23/health/billie-eilish-porn-sex-education-wellness/index.html. Läst 28 december 2021. 
 50. ^ Cooke, Rachel (8 augusti 2021). ”Amia Srinivasan: ‘Sex as a subject isn’t weird. It’s very, very serious’” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/world/2021/aug/08/amia-srinivasan-the-right-to-sex-interview. Läst 6 maj 2022. 
 51. ^ Roberts, Louisa Ballhaus,Amy; Ballhaus, Louisa; Roberts, Amy (6 juli 2022). ”These Shows Gave Us Some of the Best Sex Scenes on TV” (på amerikansk engelska). SheKnows. https://www.sheknows.com/entertainment/slideshow/6699/best-tv-sex-scenes/. Läst 16 september 2022. 
 52. ^ Jones, Emma (27 februari 2019). ”‘Sex sells’: The new age of explicit TV” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/culture/article/20190226-sex-sells-the-new-age-of-explicit-tv. Läst 16 september 2022. 
 53. ^ [a b] Iovine, Anna (2 september 2021). ”Here's why you've been seeing more and more dicks on TV” (på engelska). Mashable SEA. https://sea.mashable.com/culture/17369/heres-why-youve-been-seeing-more-and-more-dicks-on-tv. Läst 16 september 2022. 
 54. ^ Angelica Florio & Brad Witter (2017 / 2022). ”22 Shows & Movies That Are Almost Too Dirty For Netflix” (på engelska). Bustle. https://www.bustle.com/entertainment/tv-shows-movies-that-are-almost-too-dirty-to-be-on-netflix. Läst 16 september 2022. 
 55. ^ Amanda Mitchell published (2 februari 2022). ”29 TV Shows With So Much Nudity, 'Game of Thrones' Looks Tame” (på engelska). Marie Claire Magazine. https://www.marieclaire.com/celebrity/g26572350/most-naked-tv-shows/. Läst 16 september 2022. 
 56. ^ Parker, Kim; Igielnik, Ruth (14 maj 2020). ”What We Know About Gen Z So Far” (på amerikansk engelska). Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project. https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/. Läst 25 december 2021. 
 57. ^ Hur går det för våra unga vuxna. Institutet för framtidsstudier. 2018. sid. 38. https://docplayer.se/14055023-I-korta-drag-utvecklingen-av-tidsbegransat-anstallda-am-110-sm-1501-trends-for-persons-in-temporary-employment.html. Läst 27 december 2021 
 58. ^ Pihl, Karin (11 juni 2018). ”Ledare: Upp till kamp mot generation snöflinga”. Ystadsallehanda. https://www.ystadsallehanda.se/ledare/upp-till-kamp-mot-generation-snoflinga/. Läst 25 december 2021. 
 59. ^ Ismaïl, Agri (21 januari 2017). ”Om självkritik”. kritiklabbet.se. http://kritiklabbet.se/2017/01/11/om-sjalvkritik/. Läst 25 december 2021.